Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Design C
Lærer(e) Hella G. Kooij
Hold 2019 de/sr1 (1bdfwy de, 1bdfwy de (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb

Gennem arbejde med grafisk design introduceres eleverne også for de forskellige discipliner faget rummer. Vi arbejder med designprocessen i både teori og praksis, diskuterer designbegrebet bredt og ser på godt og dårligt design. Vi arbejder med manuel skitsering og analyse af eksisterinde design i historisk kontekst.

Baggrund:
”Rough teknik” af Henrik Birkvig, 1989, s. 17-29
'Design og arkitektur' grundbog af Jesper Bek, 2017, s. 10-27, s.141-142, s.146-149
Egne ppt

Øvelser:
Skitsere -  skitser som led i idégenereringsfasen, fokus på arkitektskitser og Croquis
Mini skitser - Opstregning af foto og variation, samspil mellem title, brødtekst og billede
Masseproduktserie inspireret af Andy Warhol - Digital manipulering af foto samt inddragelse af farveteori
Moodboard - Collage som visuel udtryk af stemning i et bestemt rum
Plakat -  Kreativ bearbejdning af typografi, samspil ml. tekst og billede, stilhistorisk bevidsthed og arbejde med analyse
Pavillon - Rumlig model med fokus på funktionelle og skulpturelle værdier og anvendelse af skala
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer