Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) David Lenchler Rasmussen
Hold 2019 me/sr1 (1ert me, 1ert me (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb
Titel 2 Krig
Titel 3 Pilotprojekt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb

ALLE FORLØB ER AT FINDE I DET ELEKTRONISKE KOMPENDIUM-PLATFORM, MEEBOOK.COM, SOM KRÆVER ADGANG VIA ELEVERNES GOOGLE-KONTO.

Der arbejdes med filmsproget herunder de forskellige filmiske virkemidler og æstetik (beskæring, perspektiv, kamerabevægelser, klippestrategier, mise-en-scene (herunder lys og lyd) samt dramaturgi. Eleverne trænes i at kunne identificere de forskellige æstetiske og dramaturgiske virkemidler og derved bruge dem i henholdsvis analyse og i egne fremtidige produktioner. Eleverne introduceres også til genrebegrebet.

Alle dele introduceres ved hjælp af praktiske øvelser udført ved ipads.

Eleverne blev desuden introduceret til skolens klippeprogram (Movie Studio 11) via en klippeøvelse.

Eleverne har læst et lærerproduceret elektronisk kompendium (Meebook), som er skrevet ud fra Levende Billeder og Filmcentralens filmleksikon. Alle begreber her er kort beskrevet, hvorefter et citat er til rådighed som eksempel herpå. Både tekst og citater er en del af forløbets pensum.

22 normalsider
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Krig

Der arbejdes med krig som genre, samt krigsfilmens undergenrer med fokus på vet-, combat-, antikrigsfilm, eksemplificeret ved "Fury" og "Platoon" og et hav af citater fra krigfilmens film- og genrehistorie. Der trænes analyse af æstetiske og dramaturgiske træk, som er typiske for genren. Den sidste del af forløbet om krig i fiktion, blev brugt på at se på de tværmedielle optentialer, som krigsspil (primært til konsoller) besidder. Overgangen mellem funktion og fakta blev illustreret ved dokudramaet og en visning af Netflix serien "Medal of Honor". I forløbets anden del blev der arbejdet med krigsdokumentarer, hvor der blev vist "Min Krig" fra DRTV og "Armadillo" og en række citater fra andre dokumentarer. Fokus her var bl.a. på serielle dokumentarer. Afslutnings så eleverne de første tre episoder af Homeland og arbejdede med karakterudvikling og dramaturgi.

I løbet af modulerne har eleverne været i præproduktion i grupper omkring eksamensproduktionen og individuelt lavet to Human Postcards.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 32,00 moduler
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Pilotprojekt

Eleverne vil få udleveret en forudbestemt opgave, som de i lærerbestemte grupper skal optage og redigere deres første film. De skal filmatisere én af skolens studie- og ordensregler og denne skulle kunne vises på skolens facebookside - hvilket også var et bedømmelsesaspekt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer