Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Benedikte Juhlin
Hold 2019 mu/sr3 (1certz mu, 1certz mu (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Almen musiklære, Poprock, Soul og Musikudøvelse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Almen musiklære, Poprock, Soul og Musikudøvelse

Studieplan for 1CERTZ / Læringsmål i musik:

Almen musiklære: Læsestof fra C-nøglen (Grønager m.fl/Systime) og fra "Nodelære" (hæfte af Gert Uttenthal/EMU).
-Nodeværdier, bindebue, punktering, trioler
-Takt og taktstreger.
-Tonenavne, intervaller i G-nøgle
-Durskala   
-Ren molskala  

TEMAOMRÅDER:
1: Form
2. Groove
3. Melodi, skala og blå toner

ANALYSEREDE NUN¨MRE ift. temaområderne:
- Antonio Vivaldi, Forår 1. sats 1723 (temaområde 1+3)
- Sweet Home Chicago, Robert Johnson 1937 (temaområde 1+3)
- Billie Jean, Michael Jackson 1982 (temaområde 1+2)
- Hazy Mind, Sidsel Storm m.fl.2010 (temaområde 1+3)

SÆRLIGT STUDERET OMRÅDE: SOUL i 1960'ernes USA
Læsestof fra Soulbogen,  (Thomas Hammer & Jakob Jensen, Soul, Systime)
Analyserede numre:
Soulman (Sam & Dave)
Mustang Sally (Wilson Pickett)
It's The Same Old Song (The 4 Tops) - (ikke fra Soulbogen)
Stop! In The Name of Love (The Supremes)

-Auditiv og visuel analyse af rytmisk musik.


MUSIKUDØVELSE:
-Korsang ifb. Med Info-aften, julekoncert og forårskoncert.
-Sammenspil i trad. rock-popbesætninger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer