Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution EUC Nordvestsjælland
Fag og niveau Engelsk C
Lærer(e) Laura Sofie Holmegaard
Hold 2020 en/1Bs (1Bs en)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Identity and Culture
Titel B Horror
Titel C Selvvalgt emne

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Selvvalgt emne

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer