Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution EUC Nordvestsjælland
Fag og niveau Engelsk C
Lærer(e) Laura Sofie Holmegaard
Hold 2020 en/Ts (1Ts en)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Man and the Machine
Titel B Sustainable construction
Titel C Selvvalgt emne
Titel D Football and the UK

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Selvvalgt emne

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer