Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Amalie Klestrup Hansen, Mikael Skou Hougaard Jørgensen, Nikolaj Låge Petersen
Hold 2017 DA/k (1k DA, 2k DA, 3k DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktionskompendium
Titel 2 Værklæsning
Titel 3 Optakt til FF/DHO
Titel 4 Litteraturanalyse/metode
Titel 5 Romantikken
Titel 6 Sprog, argumentation og retorik
Titel 7 I sportens tegn
Titel 8 Hovmod står for fald
Titel 9 Det moderne gennembrud
Titel 10 Skal det nu være "moderne"?
Titel 11 Skrivekursus
Titel 12 Værklæsning (roman): Solvej Balles "Ifølge loven"
Titel 13 Det antropocæne i litteraturen
Titel 14 Sammenhænge - opsummerende forløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktionskompendium

Vi anvender introduktionskompendiuet med udvalgt litteratur med det formål at eleverne introduceres til forskellige genrer, herunder noveller, digte, taler og reklamer. Visse dele af kompendiet er erstattet med nye tekster, herunder talerne og reklamerne, for at gør stoffet aktuelt.

De læser:

Det litterære stofområde:

Thøger Jensen: 'Nu sad det unge par sikkert og så video'
Martha Christensen: 'Glansbilleder'
Leif Panduro: 'Uro i forstæderne'
Benny Andersen: 'Opvarmningsøvelser
Michael Strunge: 'Natmaskinen

Strunge gør vi lidt mere ud af. Udover Natmaskinen fra kompendiet læser de 'Apati', 'Pantomime', 'Den hæslige by' samt 'Drømmenes faner' (fra Strunges samlede digte).

Metoden til digtene er at opsætte semantiske skemaer samt remediere til tegning samt selv skriv digte i grupper.

Vi tager desuden i Grand Teatret og ser filmen 'Væbnet med drømme og vinger'

Det sproglige stofområde:

Ulla Dahlerup: 'Tale ved dansk folkepartis årsmøde' (2003) erstattes med Johanne Schmidt-Nielsens 1. maj-tale fra 2016:
https://enhedslisten.dk/2016/05/01/johanne-schmidt-nielsens-tale-1-maj

Dronningens nytårstale (2007) erstattes med hendes seneste nytårstale 2018:

på video:

https://www.youtube.com/watch?v=bRECQI2IMxE

på skrift:

https://dansketaler.dk/tale/dronnings-nytaarstale-2017/

Brian Mikkelsens tale til det konservative landsråd (2005) er erstattet med Pernille Vermunds tale ved de nye borgerliges årsmøde:

https://dansketaler.dk/tale/pernille-vermunds-tale-ved-nye-borgerliges-aarsmoede-2017/

Det mediemæssige stofområde:

Reklameanalyse. Eleverne bedes registrere reklamer fra egen hverdag, dokumentere og analysere dem.

Viral reklame
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Værklæsning

Vi læser Naja Marie Aidts 'Bavian' som værk, som eleverne sidenhen arbejder med i grupper.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Optakt til FF/DHO

Vi arbejder med historiske nedslag litterært ud fra temaet 'steder', som optakt til DHO'en.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Romantikken

Eleverne er blevet introduceret til at læse tekster i litteraturhistorisk perspektiv. Vi har gennemgået romantikkens verdensopfattelse, litteratursyn mv. og har bl.a. haft fokus på idealisme, universalromantik, nationalromantik, dualisme, nyplatonisme, monisme, organismetanken og panteisme. Vi har desuden også arbejdet med biedermeier samt sluttet forløbet af med at se nærmere på romantisme.

Værklæsning: 'Siildig Opvaagnen' af St. St. Blicher.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Sprog, argumentation og retorik

Vi har i forløbet arbejdet med:
- Sproghandlinger, herunder disses vellykkethedsbetingelser.
- Argumentation (både argumentets opbygning og forskellige argumenttyper)
- Retorik med fokus på appelformer
- Diskursanalyse

Elevernes evne til at arbejde med ovenstående er blevet afprøvet både mundtligt i form af fremlæggelser hvor eleverne i mindre grupper skulle præsentere argumentationsanalyser, samt i en skriftlig aflevering, hvor de dels skulle skrive et debatindlæg, dels 'analysere' deres eget indlæg, dvs. demonstrere, at de havde tilegnet sig den relevante viden om argumentation og retorik og var i stand til aktivt at bruge den.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Hovmod står for fald

I dette forløb har vi arbejdet med litteratur fra middelalderen og oplysningstiden. Fokus har været på Ludvig Holbergs 'Erasmus Montanus', hvor eleverne skulle forsøge at perspektivere værkets centrale tematikker til nutidens samfund. Et af disse fokuspunkter handlede om 'dannelse' hvilket eleverne også lavede en skriftlig opgave om.

Værklæsning: 'Erasmus Montanus' af Ludvig Holberg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Skal det nu være "moderne"?

Om modernisme og postmodernisme. Og ikke mindst "det moderne" som et eksistentielt oplevet fænomen. Hvad er "det moderne" og er det postmoderne efterhånden "so last century", jf. det forløb om det antropocæne og post-humanistiske, som vi forventer at afvikle i slutningen af skoleåret?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Værklæsning (roman): Solvej Balles "Ifølge loven"

Solvej Balles "Ifølge loven" (1993) handler tilsyneladende (også) om (gradvise) forandringer og forvandlinger? Også af romangenren. Læsningen af værket kommer således til at ligge i forlængelse af vores forløb om "det moderne" og vil samtidig tjene som en slags optakt til vores næste forløb om det antropocæne og ikke mindst posthumanistiske.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Sammenhænge - opsummerende forløb

I har haft tre (fire?) forskellige dansklærere. Det har I klaret godt. Og nu skal vi lave os et sammenhængsskabende overblik, så vi er klar til en evt. eksamen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer