Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Kasper Lauest
Hold 2017 SA/e (1e SA, 2e SA, 3e SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Identitet og senmodernitet
Titel 2 Dansk politik
Titel 3 Liv i Danmark
Titel 4 Ekskursion til KU (studieretningsdag)
Titel 5 Matematiske modeller (mat-samf)
Titel 6 Indekstal (mat-samf)
Titel 7 Velfærdsstaten
Titel 8 Kriminalitet i Danmark
Titel 9 Vesten i opløsning?
Titel 10 Amerikansk midtvejsvalg
Titel 11 Valg i Danmark/EU
Titel 12 Mandatfordeling
Titel 13 International økonomi og handel
Titel 14 Danmark i senmoderniteten
Titel 15 Økonomisk ulighed
Titel 16 Priselasticitet
Titel 17 Repetition og eksamen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Identitet og senmodernitet

Introducerende sociologiforløb omkring identitet, grupper og senmodernitet (Giddens, Ziehe, Beck).

Pensum: Kapitel 2 og 3 i Luk Samfundet Op af Brøndum og Banke Hansen (Columbus).
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Dansk politik

Grundforløb omkring dansk politik, omhandlende følgende emner i store træk:

- De danske partier (elevoplæg om hvert af partierne i folketinget)
- Ideologier (primært hovedideologierne liberalisme, socialisme og konservatisme)
- Demokratiopfattelser
- Nye politiske skillelinjer
- Politiske beslutningsprocesser, herunder lovgivningsprocessen og Molins model.
- Vælgeradfærd
- Politisk kommunikation og valgkampe, herunder mediernes rolle
- Det amerikanske præsidentvalg og deres politiske system
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Argumentationsopgave 06-12-2017
Test i politologiforløbet 24-01-2018
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel 4 Ekskursion til KU (studieretningsdag)

1) Se afsnit af Luksus-fælden
2) Fælles ekskursion til KU - oplæg af ... om man er destineret til at havne i Luksusfælden
3) Efterfølgende arbejde med mat-opgaver om compartment-modeller
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Matematiske modeller (mat-samf)

Samarbejde med 2e om compartment-modeller
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Indekstal (mat-samf)

Indekstal (mat-samf-samarbejde)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Velfærdsstaten

Forløb omkring velfærdsstaten og den udfordringer. Der ses nærmere på velfærdsmodeller, på den demografiske udfordring, den globale udfordring og eleverne introduceres til basal makroøkonomi, herunder økonomiske målsætninger og økonomisk politik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 8 Kriminalitet i Danmark

Sociologisk og politiologisk forløb om kriminalitet, herunder:

- Teorier omkring hvorfor kriminalitet opstår
- Kriminalitetens udvikling i Danmark
- Tolkning af kriminalitetsstatistik
- Teorier omkring effekten af sanktioner
- Retspolitiske tendenser i dansk politik
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Test i kriminologi 10-10-2018
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 10 Amerikansk midtvejsvalg

Klassen har beskæftiget sig med det amerikanske midtvejsvalg i samfundsfag og engelsk. I engelsk er der læst tekster omkring valget og produceret plancher. I samfundsfag er der undervist i det politiske system i USA og betydningen af valget.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Mandatfordeling

Med udgangspunkt i FV19 arbejdes der med fordeling af mandater til folketingsvalg i Danmark
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mat afl 3e MA - opg 01 22-08-2019
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Danmark i senmoderniteten

Makrosociologisk forløb om senmoderniteten. Vi vil kigge på moderne sociologiske tænkere som Habermas, Bourdieu og Luhmann samt runde klassiske sociologer som Weber og Durkheim. Under forløbet kommer vi ind på emner som medier og massekommunikation, kvindeundertrykkelse og familielivet i senmoderniteten.

Under forløbet er der brugt en del tid på deltagelse i samfundscup 2017, selvom disse aktiviteter ikke har været direkte relaterede til dette tema.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Økonomisk ulighed

Fællesmodul i samfundsfag og matematik om økonomisk ulighed og beregningen af denne (gini-koefficient).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Priselasticitet

Fællesmodul i samfundsfag og matematik om begrebet priselasticitet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Repetition og eksamen

Afsluttende forløb i 3g der indeholder:

- Overordnet repetition af hovedpointer fra tidligere forløb.
- Træning i synopsisskrivning til eksamen
- Træning til skriftlig eksamen

Derudover er tanken at aktuelle samfundsfaglige problemstillinger løbende tages op i undervisningen, så eleverne kan forsøge at anvende et bredt spektrum af samfundsfaglige teorier, modeller og begreber til at analysere og diskutere disse problemstillinger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer