Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Maria Schmidt
Hold 2017 SA/f (1f SA, 2f SA, 3f SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Politik og ideologi i Danmark
Titel 2 Velfærdsstaten i økonomisk og sociologisk lys
Titel 3 Mikroøkonomi
Titel 4 Er demokratiet truet?
Titel 5 Bysociologi og bæredygtig byudvikling
Titel 6 Nationaløkonomi i en globaliseret verden
Titel 7 Det politiske system, magt og ideologi
Titel 8 Holder EU?
Titel 9 International politik
Titel 10 Klimaudfordringen i internationalt perspektiv
Titel 11 Sociologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Politik og ideologi i Danmark

Vi tog udgangspunkt i kommunalvalget i november 2017.
Eleverne arbejdede bl.a. med krydstabulering i Surveybanken.
Vi har set på ideologier, højre-venstreskalaen, vælgeradfærd og det politiske system.
Forløbet blev afsluttet med at eleverne lavede kampagnevideoer for forskellige partier.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
politik 10-12-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Mikroøkonomi

Vi startede med at se på nogle af de grundlæggende antagelser i økonomi som disciplin: Det økonomiske menneske, udbuds- og efterspørgselskurverne, teorien om faldende marginalnytte, typer af goder, plan- eller markedsøkonomi, elasticitet og eksternaliteter.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Er demokratiet truet?

Kort forløb om truslerne mod demokratiet. Forløbet afsluttes med deltagelsen i Ungdommens Folkemøde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Bysociologi og bæredygtig byudvikling

Forløbet er en optakt til studieturen til New York.
Vi ser Cities on Speed om trafikplanlægning (eller mangel herpå) i Mumbai, og gennemgår - med afsæt i filmen Livet mellem husene kriterier for bæredygtig byudvikling.
Derudover læser vi forskellige bysociologiske teorier (Bourdieu, Castells, Foucault, Florida).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Er demokratiet truet? 13-09-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Nationaløkonomi i en globaliseret verden

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Bysociologi i New York 31-10-2018
Økonomi 03-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 International politik

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
International politik 01-12-2019
3f SA skr. prøve 12-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Klimaudfordringen i internationalt perspektiv

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
3f SA skr. prøve#2 22-01-2020
Internationalt samarbejde 26-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer