Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Karoline Monberg
Hold 2017 SA/m (1m SA, 2m SA, 3m SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb om sociologi
Titel 2 Forskellige liv i Danmark og kønsroller
Titel 3 Det politiske system: magt, valg og vælgere
Titel 4 Storby og immigration (FN)
Titel 5 Det internationale system
Titel 6 Medier og demokrati
Titel 7 Økonomi 1
Titel 8 Repetition af økonomi og økonomiopgave
Titel 9 Velfærd i Danmark og Cuba
Titel 10 Det politiske system i Cuba
Titel 11 EU
Titel 12 Optakt til FF3 om verdensmålene på Cuba og i DK
Titel 13 Køn i et sociologisk perspektiv
Titel 14 Ideologier og diskurser i Danmark
Titel 15 Samf Cup og International politik
Titel 16 Samf-Cup om uddannelse
Titel 17 Økonomi 2 og repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb om sociologi

Grundforløbet fokuserer på individet i det senmoderne samfund. Vi arbejder med begreber om socialisation, identitet og social arv.
Vi læser om sociologiske teorier i grundbogen "Luk samfundet op" og læser aktuelle artikler om tendenser og problemstillinger ude i samfundet.
I skal lære at anvende begreberne på den virkelighed, som vi læser om i nyhederne. I skal også arbejde skriftligt i faget ved at opstille hypoteser, modeller og argumentere ud fra statistikker og artikler.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Det politiske system: magt, valg og vælgere

I dette forløb arbejder vi med kapitel 6 og 7 i Luk samfundet op. Vi lærer om demokrati og andre styreformer, og forskellige holdninger til demokratiet herunder konkurrence- og deltagelsesdemokrati. Vi lærer om partisystemer og vælgeradfærd. EU spiller en stor rolle ift det danske demokrati, hvilke fordele og ulemper er der ved det?

Når vi arbejder med ideologier skal I arbejde i grupper og lave film om ideologierne, hvor I laver en nytolkning af Snehvide og de syv små dværge. Vi fordeler de klassiske ideologier: liberalisme, konservatisme og socialisme ud i grupper. Bagefter skal vi arbejde med de danske partier, som I skal undersøge og præsentere for klassen med en planche.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk asylpolitik 23-02-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Projektarbejde
Titel 4 Storby og immigration (FN)

På studieretningsdagen d. 6/2 skal vi arbejde med immigration og storbyen. Vi skal ud på Nordhavn og lave feltarbejde og besøge FN-byen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Det internationale system

Dette miniforløb handler om magtfordeling i det internationale system, de forskellige typer polariteter: unipolaritet, bipolaritet og multipolaritet. Stormagter og småstater som Danmark. Brikslandene. Hård og blød magt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Lærerstyret undervisning
Titel 6 Medier og demokrati

I dette forløb arbejder vi med medierne og de sociale mediers rolle ift formidling af aktuelle nyheder, fake news, ekkokamre. Vi diskutere hvad den direkte kommunikation mellem politikere og vælgere har af positive og negative konsekvenser (hadefulde ytringer).

Vi bruger kapitlet fra Luk samfundet op, 3. udgave
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Repetition af økonomi og økonomiopgave

I dette forløb repeterer vi de økonomiske mål, finans-, struktur- og pengepolitik. I skal skrive en opgave, hvor I også bliver introduceret til keynesianisme og monetarisme.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Skrive
 • Projektarbejde
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
Væsentligste arbejdsformer
 • Projektarbejde
Titel 9 Velfærd i Danmark og Cuba

Dette forløb handler om velfærd i Danmark og Cuba. I hvilken retning bevæger den danske universelle velfærdsstat sig? I hvor høj grad har de en velfærdsstat i Cuba og hvilke styrker og mangler har den?
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Staten og markedsøkonomien 14-09-2018
Genaflevering af staten og markedsøkonomien 10-10-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Selvrefleksion
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 EU

I dette forløb skal I lærer om EUs institutioner, beslutningsproces og udvikling. I en periode med en stigende nationalisme i Vesten er et fælles Europa under pres. Dette er Brexit et tydeligt eksempel på. Vi gennemgår EUs internationale relationer fx bilaterale og multilaterale relationer, og om EUs vigtigste samarbejdspartnere.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Optakt til FF3 om verdensmålene på Cuba og i DK

I dette forløb arbejder I innovativt med at generere idéer til bæredygtige løsningsforslag til Danmark. I skal præsentere jeres prototyper for to eksterne partnere og dommere.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Køn i et sociologisk perspektiv

I dette forløb undersøger vi, hvad vores køn betyder for vores socialisering og rolle i samfundet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Ideologier og diskurser i Danmark

I dette forløb beskæftiger vi os med bruddet med de klassiske ideologier i det senmoderne samfund og sprog som magtmiddel. Gennem politisk kommunikation og spin har nogle mulighed for at definere "virkeligheden" mens andre har dårligere adgang til "magtens informationskanaler".
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave i bilagslæsning og hypoteser 13-09-2019
Diskursanalytisk præsentation 11-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Samf Cup og International politik

Vi starter året med at arbejde innovativt med forslag til forbedringer i uddannelsessystemet i fremtiden. I skal forberede et oplæg og skrive et notat som en del af SamfundsCup. Bagefter har vi et forløb om international politik med særligt fokus på Kina, men også andre stormagter.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgavesæt (eksamenstype) + excel 29-11-2019
3m SA skr. prøve 12-12-2019
Samf-Cup notat + PP 20-01-2020
Notat i IP 19-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer