Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Morten Bach Jensen
Hold 2017 SA/n (1n SA, 2n SA, 3n SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Valg, vælgere og det politiske system
Titel 2 Magt og demokrati
Titel 3 Køn og ligestilling
Titel 4 Økonomi og velfærd
Titel 5 Sociale forskelle
Titel 6 Adfærd og de sociale medier
Titel 7 Magt, demokrati og medier
Titel 8 De lykkelige danskere?
Titel 9 Nordirland, brexit og EU - (FS-forløb med engelsk)
Titel 10 FN-verdensmål - FS-forløb med naturgeografi
Titel 11 Ulighed i England (FF2-forløb med engelsk)
Titel 12 Skriftligt samfundsfag
Titel 13 Verdens udfordringer (IP-forløb)
Titel 14 De troløse vælgere?
Titel 15 International økonomi og handel
Titel 16 Den fattige verden
Titel 17 Forløb#13

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Valg, vælgere og det politiske system

Kernestof, læste sider:
Luk samfundet op (2.udgave): Kapitel 6 + Kapitel 7

Supplerende stof
Statsministerens Nytårstale 2018
øvelser i valgmåder
Partiernes hjemmesider
Folketingets hjemmeside
PartioplægKernestof i læreplan:
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU
Faglige mål i læreplan:
- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Partioplæg 28-11-2017
Find en ideologi 21-01-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Køn og ligestilling

Kernestof, læste sider
Anna Storr-Hansen m.fl: "Køn og ligestilling" (2017): Side 139-151

Supplerende stof
DR: Løn og køn, lige køn" (2010)

Politik
- politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde
Titel 4 Økonomi og velfærd

Kernestof i læreplan
Økonomi
̶ velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

Kernestof, grundbog:
Luk samfundet op (2 udgave): Kapitel 9 + kapitel 10

Supplerende stof
DR: "Alt for meget velfærd" (2016)
Øvelser i det økonomiske kredsløb
Berlingske: "Dansk økonomi er i fin form" (23.2.2018)
Eksamensspørgsmål i økonomi
Eksamensspørgsmål i velfærd

Kernestof fra læreplan
Økonomi
̶ velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Sociale forskelle

Kernestof fra læreplan:
Politik:
ligestilling mellem kønnene
Sociologi
- social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
Faglige mål i læreplan:
̶ forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Video om Bourdieu 30-04-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Adfærd og de sociale medier

Kernestof fra læreplan:
sociologi
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier

Metode
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data

faglige mål
formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opstil tabel og diagram 22-08-2018
Spørgeskemaundersøgelse 12-09-2018
SocialeMedier (Hvad kan udledes) 01-10-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Magt, demokrati og medier

Kernestof fra læreplan:
sociologi
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
Politik
-magt- og demokratiopfattelser
statistiske mål,

faglige mål
formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
ØvelseiRollespil 22-10-2018
ExcelOgBeregning 08-11-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 De lykkelige danskere?

Kernestof i læreplan:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
- samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Faglige mål i læreplan
-forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
SpørgsmålOgSvarTilLektie 18-01-2019
teorier om identitetsdannelse 01-02-2019
Opstil en model 05-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 FN-verdensmål - FS-forløb med naturgeografi

Kernestof i læreplan
Politik
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Ulighed i England (FF2-forløb med engelsk)

Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Skriftligt samfundsfag

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Verdens udfordringer (IP-forløb)

International politik

– Danmarks suverænitet og handlemuligheder

– aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt

– globalisering og samfundsudvikling.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 International økonomi og handel

Kernestof fra læreplan:
Politik
– forskellige typer politiske systemer, herunder EU.
Økonomi;

– makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.
International politik:
– globalisering og samfundsudvikling.


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Forløb#13

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer