Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Alice Bøeg
Hold 2017 DA/f (1f DA, 2f DA, 3f DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Remediering
Titel 2 Film og filmanalyse
Titel 3 Folkeviser og folkeeventyr
Titel 4 Værk "Jeppe på bjerget"
Titel 5 Romantik
Titel 6 DHO
Titel 7 TV-serier (Medier)
Titel 8 New York i kunst og litteratur
Titel 9 Moderne gennembrud
Titel 10 NYHEDER
Titel 11 Litteraturens dag
Titel 12 Antropocæn litteratur
Titel 13 Dokumentar og symbolisme
Titel 14 Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden samt VÆRK
Titel 15 Værk Johannes V Jensen Digte 1906
Titel 16 Modernisme
Titel 17 Autofiktion
Titel 18 Postmodernisme og nyeste tid
Titel 19 Forløb#7

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Remediering

Skriveforløb med kreativ skrivning.
Opgaver med sanse-skrivning i timerne.
Blandt andet opgave med dialog mellem to selvvalgte personer fra portrætmalerier.

Læst i Dansk Læsebog: af "Njals saga" om Gunnars død.

Remedieret i grupper og fremlagt som hhv. tegneserie, drama, digt og RAP.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Film og filmanalyse

Arbejdet med filmanalyse og filmtekniske virkemidler.

Set filmen: "Spies og Glistrup"

Set kortfilmen "Vildt" - skriftlig opgave knyttet til dette.

Vi har benyttet Filmcentralens Filmleksikon A-Z
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmens-grundelementer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Folkeviser og folkeeventyr

Vi har læst:

Agnete og Havmanden
Germand Gladensvend
Prins Hvidbjørn
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Værk "Jeppe på bjerget"

Holberg: Jeppe på Bjerget
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 DHO

Dansk-historieopgave med grundtemaet: Steder
Vi har til introduktion benyttet bogen:

Mikael skou Jørgensen: Provins og storby og derimellem.

Her er eleverne blevet introduceret til teorier om begreberne sted og ikke-sted, samt har læst eksempler på tekster, der dels er historiske kilder, dels skønlitteratur. Introduktionen har særligt fokuseret på afsnittene om Forstad/Ghetto.

Ud fra denne intro har eleverne fundet deres "sted" som DHO skal handle om samt indsamlet materiale og udarbejdet problemformuleringer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 TV-serier (Medier)

Eleverne fremlægger i grupper analyser af selvvalgte TV-serier. Kravene til analysen er:
• Give en generel introduktion til serien
• Udvælge en kort sekvens på ca. 5-10 minutter, som I viser i klassen og som skal analyseres med filmanalyse
• Give personkarakteristik af de væsentligste karakterer
• Beskrive seriens tema og perspektivere den til andre serier
• I kan komme ind på andet – fx instruktør, modtagergruppe, anmeldelser osv.

Nedenstående serier er gennemgået.
Emilie, Sophia, Lærke, Benedicte: ”Lærkevej”
August, Marcus H, Casper, Oliver: ”Game of Thrones”
Sofie, Nathalie, Amalie, Julie, Nana: “Sjældne danskere”
Holger, Albert, Mikkel, Sebastian: ”Blue Mountain State”
Beate, Laura, Tess, Xenia: “Prison Break”
Rumle, Marcus S, Viktor, Julius: “Klovn”
Lukas, Lauge, Marius, Anders: ”Peaky Blinders”

Eleverne skrev et essay om TV-serier (fra sommereksamen 2018).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 New York i kunst og litteratur

Forløbet knytter sig til studietur til New York.

Læst litteratur:
J D Salinger: "Forbandede ungdom"
Uddrag af Paul Auster: "By af glas"
Uddrag af Brett Easton Ellis "American Psycho"
Uddrag af Paul Auster "4 3 2 1" (om oprøret på Columbia 1968)
Uddragaf Madame Nielsen "The Monster"
Sangtekster af sangene: Simon og Garfunkel: ”The Boxer”, Frank Sinatra: “New York New York”, Alicia Keys: “New York”, Leonard Cohen: “Chelsea Hotel” (Om sangerinden Janis Joplin), Bob Dylan: “The Times They Are A Changing” .
Streetart - blandt andet om kunstneren Banksy.

Til forløbet er knyttet en litterær artikel om "Kunst i New York".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Moderne gennembrud

2f tekster til Moderne gennembrud

J P Jacobsen: "To verdener".

Tekster fra grundbog: Romantik og realisme:

1 Tekst 19 side 84 Viggo Hørup + 45+46 side 157 og 158 Brandes
Julius, Marius, Casper, Amalie, Tess

2 Tekst 9 side 48 Pontoppidan, Knokkelmanden
Rumle, Viktor, Sofie, Nathalie

3 Tekst 30 side 116, Ibsen, af Gengangere
Lauge, Marcus H, August, Laura

4 Tekst 39 og 40 side 141 og 145, Darwin og J P Jacobsen
Beate, Oliver, Anders, Emilie

5 Billederne på side 175-189 – Impressionisme
Sebastian, Albert, Julie, Benedicte

6 Dansk læsebog side 156, Bang, Franz Pander
Lukas, Mikkel, Nana, Sophia

Læst: Nexø: Murene

VÆRK: Amalie Skram, "Agnete" (drama)

Litteraturhåndbogen s 196-223 -224-233 og 251-255

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 NYHEDER

NYHEDER
2f januar-februar 2019

Vi skal i dette forløb finde ud af, hvordan nyhedsformidlingen har ændret sig i de seneste årtier. Det kommer til at handle om:
• De traditionelle nyhedsmedier - papiraviser (opstået omkring århundredeskiftet 1900)
• TV-nyheder (opstået efter 2. VK)
• De moderne nyhedsmedier – (Internet-baserede)
Sammen med forløbet arbejder vi med argumentationsanalyse. Man kan finde argumentationsanalyse beskrevet mange steder – fx her: https://www.gymdansk.dk/

De traditionelle nyhedskriterier var AVIS-K (Aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation, konflikt)

Politiken, Ekstra Bladet – Tess, Benedicte, Sebastian, Holger
Berlingske tidende, BT – Marcus, Julius, Nana, Julie
Kristeligt dagblad – Anders, Sofie, Albert, Amalie
Information – Nathalie, Lauge, Mikkel, Casper
Jyllandsposten  - Marcus, Beate, Victor, Emilie
Aktuelt, Land og Folk, Weekendavisen – Rumle, Sophia, Marius, Laura
TV-avisen (både DR og TV2) – August, Lukas, Lærke, Oliver
OPGAVE:
1. Hvilken historisk udvikling har avisen gennemgået?
2. Hvilket politisk parti er avisen knyttet til?
3. Hvordan er avisens nuværende fremtrædelsesform (hvordan kan man læse den)?
4. AKTUELT EMNE – find en artikel fra dit nyhedsmedie om emnet og analyser fremstillingen og argumentationen i artiklen.
5. Giv en karakteristik af dit medies nuværende fremtrædelsesform (reklamer, clickbaits, typer af artikler – med eksempler)
6. Hvilke af de traditionelle nyhedskriterier er stadig aktive i nyhederne i jeres medie?
7. Analyser, hvordan dit medie arbejder på sociale medier.
8. Vurdér, hvordan dit medier løber rundt økonomisk – hvor skaffer de penge fra?
9. Vurdér, hvordan dit medie vil udvikle sig i fremtiden – hvilken rolle spiller fx YouTube?


https://autologin.infomedia.dk/mediaarchive/unic/deff Adgang til Infomedia med UNI-login
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Litteraturens dag

Som forberedelse til forfatterbesøg fredag 22. februar læses:

Charlotte Weitze: Novellerne: "Willy", "Koen" og "Lupus"
Morten Pape: Uddrag af romanerne: "Planen" og "Guds bedste børn"

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Antropocæn litteratur

Jonas Eika: "Alvin" fra samlingen "Efter solen"
Værk: Teis Ørntoft: "Digte 2014"

Artikler:  
Rens van Munster og Casper Sylvest: "Antropocæn og atomalder - tilbage til fremtiden?", Information 3. december 2016
Lise Garsdal: "Verden går under og hvad så?", Politiken 23. marts 2014
Martin Breum: "Frygten for at miste", Weekendavisen 15. marts 2019

Arbejdet med Patricia Piccinini´s udstilling: "En kærlig verden" (Arken forår 2019)
Uddrag fra kataloget til udstillingen, samt udvalgte værker.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Dokumentar og symbolisme

Intro om Dokumentar: Zoom side 87-95

Set dokumentarerne:
"Munch i helvede" - dr.dk
Dokumentar om Jacob Riis (set på Jacob Riis-museet i forbindlese med studietur til Ribe)

Læst: Digte af Goldstein samt Baudelaire (fra Prosadigte)
Læst: Breve mellem Goldstein og Munch - med fokus på deres beskrivelse af symbolismen.
Læst Litteraturhåndbogen: 256-263 (om symbolisme)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden samt VÆRK

Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden 3F
Materialer:
1. Af Ernst Jünger "I stålstormen" om forholdene i 1. Verdenskrig. Viktor, Lauge, Casper

2. Billeder af Otto Dix (find selv billeder på nettet) Emilie, Benedicte, Aviaaja
Brancusi - om udstilling på MoMa af blandt andet værket "Bird in space" fra 1913.

3. Futurismens manifest (Marinette), Mikkel

4. Dadaismens manifest (Ball)

5. Surrealismens manifest (Breton). Rumle, Oliver

6. Indføring i ekspressionisme (Martinov-bogen)

7. Futurisme: Bønnelycke: "Aarhundredet" Lærke, Sofie,

8. Dada: Tristan Tzara: "Karawane"
Dada: af Lucas og Morrow "What a life", 1911

9. Surrealisme: Set filmen: "Den andalusiske hund" af Bunuel. Sophia, Nana, Amalie
https://www.youtube.com/watch?v=054OIVlmjUM


10. Surrealisme: Gustaf Munch-Petersen: "Det underste land" Laura, Beate, Nathalie, Tess

11. Ekspressionisme: Broby-Johansen: af "Blod" - BORDELPIGE DRÆBER UFØDT og STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER Spager, Holger, Anders

12. Tom Kristensen: "Ulykken". Lukas, August, Marcus

13. VÆRK: Kafka: Den grafiske novelle "Forvandlingen" genfortalt og illustreret af Søren Jessen. Julius, Albert, Marius
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Værk Johannes V Jensen Digte 1906

Med fokus på metaforik og stilistik har vi arbejdet med følgende digte i digtsamlingen "Digte 1906":

Husvild
Godnat
Cecil
Interferens
Helled Haagen
Sønner af de slagne
Tiger
På Memphis Station
Ved frokosten
Grottesang
Plejlvisen
Den blinde pige
Jeg kommer fra Paumanok (oversættelse af Walt Whitman-digt)
Glædessangen (oversættelse af Walt Whitman-digt)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Modernisme

Litteraturhåndbogen s. 328-338 og 355-360 og 396-400

Læst:
Martin A Hansen: "Pigen og soldaten"
Af Camus "Sisyfos"
Leif Panduro: "Tur i natten"
Klaus Rifbjerg: "Nultime"
Klaus Rifbjerg: "Badeanstalten"
Peter Seeberg: "Eftersøgningen"
af Inger Christensen: "Det"
(evt. Hans Jørgen Nielsen?)


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Autofiktion

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Forløb#7

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer