Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Suzanne Holm-Petersen
Hold 2017 DA/h (1h DA, 2h DA, 3h DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kronologiforløb - DHO steder
Titel 2 Krimi
Titel 3 Japan
Titel 4 Kommunikation og omlagt skriftlighed
Titel 5 Sproghandlinger, face og facework
Titel 6 Sociologi, senmordernitet og identitetsdannelse
Titel 7 Diskursanalyse
Titel 8 Fjerkræ i litteraturen
Titel 9 Kampagnefilm skriftlighed
Titel 10 Humor i dansk
Titel 11 Litteraturens dag
Titel 12 Autofiktion
Titel 13 Frække Jensen
Titel 14 Kunsten at græde i kor
Titel 15 Mere skriftlighed
Titel 16 Litteraturhistorie
Titel 17 Eksistentialisme
Titel 18 Skriftlighed og elvfeedback
Titel 19 Generation Wealth
Titel 20 Teksthistorien - det moderne og det senmoderne
Titel 21 Festen og filmiske virkemidler
Titel 22 Dansk politik og politiske diskurser/demokratisk s

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 Japan

Lidt optakt til Japanturen.
Vi ser en moderne japansk film og læser 'Den ensomme gourmet' (værk) som indføring i moderne japansk kultur og Tokyos distrikter og deres særpræg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Kommunikation og omlagt skriftlighed

Komunnikation og omlagt skriiftlighed - de nye eksamensgenrer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Sproghandlinger, face og facework

Noget om principperne for høflighed og samarbejde i kommunikation. Face og facework. Med lidt fokus på japans omgangsform vs. dansk...
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Sociologi, senmordernitet og identitetsdannelse

Studietur til Tokyo
I producerer, i grupper, en film, der viser (dele af) jeres kultur og identitet - filmen vises på den High School, vi besøger i Tokyo.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Diskursanalyse

Køn og diskurs
Vi arbejder ud fra 'Blik for køn' med diskursanalysens begreber anvendt på såvel skønlitterære som faglitterære tekster og billeder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Fjerkræ i litteraturen

Vi læser forskellige tekster - alle med det til fælles, at der optræder fjerkræ i teksten
Vi arbejder med de fundamentale tekstanalytiske metoder og begreber.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Kampagnefilm skriftlighed

Om kampagnefilm
Analyse af #Deterfuckingbomen og Voteman med hbp de nye skriftlige genrer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Humor i dansk

Vi arbejder med tekster og analyserer dem udfra nogle af de metoder, der er angivet i 'Humor i dansk'
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Litteraturens dag

Vi læser uddrag af Morten Papes 'Planen' og Charlotte Weitze og forbereder spørgsmål til oplæg i salen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Autofiktion

Med udgangspunkt i 'Livsværk' arbejder vi med teorier om autofiktion og det selvbiografiske i dansk litteratur.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Frække Jensen

Analyse af 'Frække Jensen' - en opfølgning på det selvbiografiske, der ofte hander om traumer i barndommen, så analyserer vi Rifbjergs 'Frække Jensen' og kigger bl.a. på diskursen omkring det/de overgreb, som sker i Jensen baglokale
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Kunsten at græde i kor

Værklæsning - bog og film
Vi læser 'Kunsten at græde i kor, arbejder med temaer og fortællingens fremstillingsformer, herunder også forskellen på bogen og filmens virkemidler og komposition.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Mere skriftlighed

De nye eksamensgenrer fortsat...
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Litteraturhistorie

Repetition af tidlige litteraturhistorie og de metodiske tilgange
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Skriftlighed og elvfeedback

Vi arbejder med feedback/feedforward. Hvad er mine største udfordringer og hvad gør jeg for selv at kunne forbedre mig?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Generation Wealth

Besøg på Louisiana. Vi ser udstillingen Genreation Wealth. Hvad kendetegner tiden og hvad er det for tendenser, vi ser?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 Festen og filmiske virkemidler

Vi ser Thomas Vinterberds 'Festen' (værk) og arbejder mere med filmiske virkemidler.
Vi ser kortfilm og digtoplæsning på film.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 22 Dansk politik og politiske diskurser/demokratisk s

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer