Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Jonas Kjær Andersen, Nikolaj Låge Petersen
Hold 2017 HI/a (1a HI, 2a HI, 3a HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Antikkens samfund
Titel 2 Danmarkshistorisk oversigt
Titel 3 Europæisk middelalder og korstog
Titel 4 Renæssance, reformation og opdagelser
Titel 5 Oplysningstid og revolutioner
Titel 6 Industrialisering, demokrati og national identitet
Titel 7 Imperialisme og 1. verdenskrig
Titel 8 Mellemkrigstiden
Titel 9 Den kolde krig
Titel 10 Besættelsen
Titel 11 Mellemøsten

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Antikkens samfund

Det gamle Grækenlands og Romerrigets historie, brud og kontinuitet i antikken samt dens indvirkning på Europas efterfølgende historie.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Mellemkrigstiden

Arbejde bl.a. med nazismens opståen og senere forklaringer på denne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Den kolde krig

I forløbet tog vi udgangspunkt i verdenssituationen efter 2. verdenskrigs afslutning og snakkede i denne forbindelse om overgangen fra multipolaritet til bipolaritet. Vi kiggede efterfølgende nærmere på de følgende års opdeling af Europa i Øst og Vest, og snakkede i forlængelse af dette både om, hvilke grundlæggende ideologiske forskelle der var mellem de to "blokke" samt på hvilken måde hhv. USA og Sovjetunionen forsøgte at vinde indflydelse i Europa. Efter således at have forsøgt at opnå en grundlæggende forståelse for de væsentligste modsætninger mellem USA og Sovjetunionen, lavede vi efterfølgende nogle nedslag, hvor vi fokuserede på nogle centrale begivenheder, som hver især kan ses som en del af konflikten mellem periodens to supermagter. Indledningsvis arbejdede vi med Berlinmuren, dernæst med Cubakrisen og efterfølgende med Vietnamkrigen som eksempel på en 'stedfortræderkrig'. I vores arbejde med Vietnamkrigen snakkede vi også kort om 'dominoteorien', ligesom vi også så mere overordnede på skiftet i amerikansk udenrigspolitik med Truman-doktrinen.
Ved forløbets afslutning diskuterede eleverne gennem debatvideoer den kolde krigs afslutning samt perspektiverede til den nuværende verdensorden. Derudover så vi også på nogle eksempler på forskellige historikeres fortolkninger af spørgsmålet om ansvar og skyld.

SÆRLIGE FOKUSPUNTER (OPSUMMERENDE):
- Verdensordenen efter 2. verdenskrig: Fra multipolaritet til bipolaritet.
- "Jerntæppet": Europas deling i Øst og Vest med fokus på grundlæggende ideologiske forskelle mellem de to blokke.
- Opførelsen af Berlinmuren og denne som et fysisk symbol på 'ideologiernes kamp'.
- Cubakrisen.
- Vietnamkrigen som eksempel på en stedfortræderkrig. I denne forbindelse så vi mere overordnet også på skiftet i amerikansk udenrigspolitik med Truman-doktrinen samt snakkede om dominoteorien i forbindelse med Vietnamkrigen.
- Våbenkapløbet med særligt fokus på atomvåben og udviklingen i offentlighedens frygt for disse.
- Den kolde krigs afslutning samt perspektivering til nutidens verdensorden.
- Fortolkninger af spørgsmålet om ansvar og skyld.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Mellemøsten

Bl.a. fokus på muslimsk radikalisme.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer