Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Anne Broberg, Claus Enochsen
Hold 2017 HI/e (1e HI, 2e HI, 3e HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Vikingetid i Danmark og intro til historie
Titel 2 Middelalder og korstog
Titel 3 Renæssance og Reformation
Titel 4 Enevælden i Danmark
Titel 5 Opdagelserne, del 1
Titel 6 Enevælde fortsat + Oplysningstid og revolutioner.
Titel 7 Industrialisering og arbejdere
Titel 8 Første Verdenskrig
Titel 9 Besættelsen
Titel 10 Romerriget
Titel 11 Kold krig og dansk aktivisme
Titel 12 Mellemøsten

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4 Enevælden i Danmark

Vi skal kigge på Enevælde og vi skal flere ture til København og kigge hvordan kongen og regeringen brugte byen (gader, bygninger, statuer, pladser, befæstning o.a) til at understøtte enevælden.
I har haft om Middelalderen i 1.g og det ville være logisk at kigge på Opdagelserne efter Middelalderen, men et 'udendørs' forløb ligger bedst i august, hvor vejret forhåbentlig er godt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Opdagelserne, del 1

Vi skal kigge på de store Opdagelser, først og fremmest Amerika og søvejen rundt om Afrika til Indien og hvad det betød for Europa og verden.

Hvorfor var det europæerne, der "opdagede" resten af verden og ikke omvendt ? Vi kigger bl.a på Jerry Diamonds biologisk-historiske forklaring.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Industrialisering og arbejdere

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Kold krig og dansk aktivisme

Den Kolde Krig.

-Forløbet af konflikten
-De to forskellige økonomiske systemer
-Danmarks rolle i den Kolde Krig
-Betydning i dag

Grundbog: Verden efter 1914 s 149-183, 207-212, 217-230, 285-304 (71 s).

Ekskursioner o.a : Koldkrigsbunker i Odense, Lån en forsker ?

Film: "Apocalypse Now", "The man who saved the world", "Hunt for Red October"

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Mellemøsten

Mellemøst-konflikten
Palæstina-konflikten, USA og DKs rolle i MØ, Irak-krigen, terror.

Grundbog Verden før 1914 s 183-190, 255-261, 321-352 (46 s)


3 korte forelæsninger v CL om Panarabisme, Olie og Religion (Det moderne Mellemøsten + Peter Seeberg).

Elev-oplæg om den syriske borgerkrig og det arabiske forår.

Ekskursion: Lån en forsker ? Ambassade-besøg, Iran ? Palæstinensiske elever ?

Kort film om danske soldater i Sinai (DVD).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer