Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Anne Broberg, Annemarie Lorenz Gradert
Hold 2017 HI/k (1k HI, 2k HI, 3k HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Vikingetid i Danmark og intro til historie
Titel 2 Middelalder og korstog
Titel 3 Renæssance og Reformation
Titel 4 Renæssance & Reformation (2) og Opdagelsesrejser
Titel 5 Antikken
Titel 6 Oplysning, Revolutioner & Industrialisering
Titel 7 Nationalisme, Imperialisme & Konsekvenser
Titel 8 Ideologiernes kamp, 1.verdenskrig & konsekvenser
Titel 9 2.verdenskrig
Titel 10 Den Kolde Krig
Titel 11 Københavns historie: Kend din by
Titel 12 Danmark & den senmoderne verden-fra 1990 til i dag
Titel 13 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4 Renæssance & Reformation (2) og Opdagelsesrejser

Fokus på 1400-tallet - start 1600-tallet.

- I dette forløb vil vi kort repetere de hovedtræk inden for reformationen, som I har gennemgået med jeres tidligere lærer, samt fordybe os i de religionstridigheder som reformationen medførte. Vores fokus "case" vil være reformationen i England.
- Når vi gennemgår renæssancen, vil vi undersøge hvordan periodens humanisme og nye politiske strømninger var med til at ændre det europæiske samfund.
- I forløbet vil vi også arbejde med de store opdagelsesrejser, og konsekvenserne af disse for Europa og det amerikanske kontinent.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Antikken

Fokus punkter:
- Det gamle Grækenland: perserkrigene, fjendskab mellem Athen og Sparta, myter og religion, forskellige styreformer - fokus på den græsk demokrati & hellenisme
- Romerriget - republikken, kejserdømmet, ekspansion, romanisering, ekspansion, gladiatorkampe & opløsning af imperiet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 2.verdenskrig

Fokus punkter:
- Krigens baggrund, alliancer og forløb
- Danmarks besættelse
- Holocaust - baggrund og beretninger - bla. fra Theresienstadt
- Krigsteknologi

Film: "Fury"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Københavns historie: Kend din by

Hvor godt kender du København? Hvor godt kender du din egen bydel?
Forløbet fokuserer på historie, arkitektur og by-sociologi, herunder gentrificering.
Forløbet afsluttes med en projekt præsentation som laves i grupper.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Repetition

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer