Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Jonas Kjær Andersen, Thomas von Jessen
Hold 2017 HI/w (1w HI, 2w HI, 3w HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Antikkens samfund
Titel 2 Danmarkshistorisk oversigt
Titel 3 Europæisk middelalder og korstog
Titel 4 Renæssance, reformation og opdagelser
Titel 5 Oplysningstid og revolutioner
Titel 6 Industrialisering, demokrati og national identitet
Titel 7 Imperialisme og 1. verdenskrig
Titel 8 Mellemkrigstiden
Titel 9 Pol. ideologier og global kamp i 20. årh
Titel 10 Besættelsen
Titel 11 Mellemøsten og verden efter 1989

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Antikkens samfund

Det gamle Grækenlands og Romerrigets historie, brud og kontinuitet i antikken samt dens indvirkning på Europas efterfølgende historie.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Europæisk middelalder og korstog

Fokus på samfundsstruktur, kristendommens betydning og kulturmøder i middelalderen og relationen til senere tid.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Mellemkrigstiden

Arbejde bl.a. med nazismens opståen og senere forklaringer på denne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer