Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Thomas von Jessen
Hold 2017 HI/y (1y HI, 2y HI, 3y HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til historie
Titel 2 Antikkens samfund
Titel 3 Middelalder: Styreformer, kulturmøder & levevilkår
Titel 4 DK Kronologiforløb & DHO-forberedelse
Titel 5 Forandringer i levev & tekn. Kulturm. Eur & verden
Titel 6 Forandringer i levev & tekn. Kulturm Eur & verden
Titel 7 Politiske & sociale revol. Menneskerettigheder
Titel 8 Danmarks stats- og nationsdannelse
Titel 9 National, regional & global konflikt og samarbejde
Titel 10 Pol. ideologier og global kamp i 20. årh
Titel 11 Globalisering og kriser
Titel 12 DK i ny tid: Levevilkårsforandr. demokrati, ligest
Titel 13 Eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til historie

Indhold
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Middelalder: Styreformer, kulturmøder & levevilkår

Herunder

Danmarkshistorisk kronologiforløb

Historieforbrug og historieformidling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Eksamenstræning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer