Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Kristina Kring Jensen
Hold 2017 EN/a (1a EN, 2a EN, 3a EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 The Cult of Celebrity
Titel 2 Modern Love and Gender
Titel 3 Going mental
Titel 4 Ireland
Titel 5 Murder mysteries and serial killers
Titel 6 Culture and intercultural encounters
Titel 7 THUG & Black America
Titel 8 EVIL/Shakespeare
Titel 9 India and the British Empire
Titel 10 Dystopia

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 The Cult of Celebrity

Forløbet tager udgangspunkt i de redskaber, som eleverne har fået i grundforløbet. Der arbejdes videre med fiktionstekster, og eleverne introduceres endvidere for non-fiction tekster og  trænes i at inddrage de faglige begreber i deres analysearbejde, ligesom fokus vil være på at finde citater og bruge disse i deres analyser.

Fokus for forløbet er kendte og det at være fan samt hvilken betydning det kan få for både de kendte og for en eventuelt over-idolisering af personer.

Der arbejdes løbende med forløbsspecifik ordforrådstilegnelse, Grammatisk bygger vi ligeledes videre på grundforløbet, og starter ud med verbernes tider og taler i den forlængelse videre om kongruens og hjælpeverber mm.

Mundtligt er fokus på små samtaleøvelser i begyndelsen af hvert modul, ligesom der løbende lægges små øvelser ind, hvor mundtlighed er fokus. Dette skal hjælpe eleverne til at blive trygge ved hinanden også når de taler engelsk, så vi kan få opbygget en god mundtlighedskultur i klassen.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Modern Love and Gender

Vi har under temaet "Modern Love and Gender" behandlet forskellige syn på køn, bl.a hvordan man gør køn og at være et køn samt stereotyper i forhold til køn. Derudover har vi set på forskellige måder at organisere sig på som familie og i et forhold.
Vi har læst
Nights in the Gardens of Spain
Alpha Women, Beta Men
The Avergae American Male
Is Arranged Marriage Really Any Worse Than Craiglist?
How to be Single

Vi har derudover set filmen Brokeback Mountain

Grammatisk har vi arbejdet med adverbier og adjektiver
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Going mental

Dette forløb har fokuseret på psykiske lidelser og det at afvige fra normalen gennem forskelligartet materiale som noveller, billeder, digte og uddrag af romaner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Ireland

This unit will serve as preparation for our trip to Ireland in October. The unit will give a brief overview of Irish history, among other thing we will watch the movie Michael Collins and have a look at how the great hunger effected Ireland as country, for instance the millions of Irish who emigrated during the . We will also focus on some of the great literary talents Ireland has spawned.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Murder mysteries and serial killers

In this course we will look at murder mysteries and serial killers from different perspectives. We will begin by having a look at what constitutes a murder and by making a list of personal, psychological and sociological traits and features which make a person a murderer. The rest and bigger part of the course will be divided into three units.
The first unit will look at murder mysteries and serial killers during the Victorian Era. During this part of the course we will also have a look at Victorian Britain in general.
The second unit will look at fictional serial killers through history and in both GB and the US. During this part of the course we will also have a look at why we are attracted to crime stories.
The third and last unit will look at more recent serial killers and murder mysteries, mainly in the US and discuss if or how society plays a role in the making of murderers. Is it possible to ascribe murderous tendencies to either nature or nurture?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 34,00 moduler
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 THUG & Black America

This unit will focus on Afro-American/black American history in the US as well as the current issues about black people and racism in the US.
We will read the novel The Hate U Give and put it into context by looking at important historical events in Black American history as well as more recent events leading up to the BlackLivesMatter movement. We will also have a look at traditional protest songs used in the fight against racism during the late 1800s and early 1900s leading up to the Civil Rights Act in 1965 as well as modern protest songs through the rise of the hip hop and rap culture.
Additionally we will watch the netflix documentary "13th"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 EVIL/Shakespeare

This unit will focus on the concept of evil and how it has been used through the history of British and American horror literature. Part of this literary history will focus on Shakespeare's Macbeth as well as the times of Shakespeare.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 India and the British Empire

This unit will focus on India and its relations to Great Britain, starting with the colonization of India. We will have a look at historical events such as The Amritsar Massacre and The Partition as well as a more general look upon which impact GB has had on India and on the British-Indian identity. Furthermore we will dicuss the role of India today, espacially regarding economic issues and gender issues.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer