Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Anders Corneliussen, Lone Winsløw Stilling
Hold 2017 EN/n (1n EN, 2n EN, 3n EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Crime Fiction
Titel 2 American Presidents
Titel 3 The Kite Runner
Titel 4 Peaky Blinders and WW1
Titel 5 South Africa EXAM TOPIC
Titel 6 Black America EXAM TOPIC
Titel 7 UK, part I: Broken Britain EXAM TOPIC
Titel 8 Macbeth
Titel 9 Evil EXAM TOPIC
Titel 10 UK, part II: General Election EXAM TOPIC
Titel 11 India (Innovativt forløb)
Titel 12 Fagligt samspil eng/da: Generation Wealth
Titel 13 Podcasts
Titel 14 Opsamling og eksamenstræning.

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 American Presidents

American Presidents - Winners, Losers, and Wives

Forløbet er centreret omkring en grundlæggende introduktion til non-fiction. Tematisk koncentrerede forløbet sig om taler af amerikanske præsidenter, førstedamer og evt. kommende kandidater til valget i 2020.

Michelle Obama, National Convention Speech,August 2017
Oprah Winfrey, Golden Globes Speech, January 2018
George Bush, State of the Union Adress, January 2002

Projektarbejde og fremlæggelse af eleverne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Peaky Blinders and WW1

Med udgangspunktet i den BBC producerede serie Peaky Blinders gives dels en analyse af tv-serien, men også nedslag i den historiske periode, som serien foregår i: England efter 1. verdenskrig. Der inddrages i den forbindelse digte og propagandaplakater fra tiden før og efter krigen.  Da et væsentligt element ved serien er Nick Caves soundtrack inddrages analyse af sangtekster samt uddraget af en graphic novel om Nick Cave. Eleverne afleverede en skriftlig opgave i forlængelse af forløbet.

Kernetekster:
Peaky Blinders (Primært sæson 1)
Jessie Pope: Who’s For The Game, 1916
Wilfred Owen: Dolce et Decorum Est, 1917 (1920)
Reinhard Kleist: Nick Cave – Mercy on Me, 2017, kapitel 4, p. 255-274
Nick Cave & The Bad Seeds: Red Right Hand, 1994

Andet:
Propaganda plakater
Elevproducerede oplæg om The Interwar Period, IRA, Women's Suffrage, Winston Churchill, The Real Peaky Blinders m.v.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 South Africa EXAM TOPIC

Forløbet giver et indblik i Sydafrikas historie og udvikling igennem analyse af fiktion og non-fiktion.

Kernestof:
Jeff Cangialosi:The Rainbow Nation, 2012
Karen Bente Holmgaard Andersen og Birger Axen: From Dompas to Democracy, Gyldeldal 2015, p. 146-148 (Useful vocabulary)
Nadine Gordiner: Once Upon a Time, 1989
Nelson Mandela: An Ideal for which I Am Prepared to Die (1964)  - Uddrag.
Barack Obama: Memorial Speech for Mandela. BBC
Rayda Jacobs: The Guilt, 2001
Trevor O'Connor: Finding Ubuntu Amidst Division in South Africa, 2018
William Ernest Henley: Invictus (1875) samt traileren til filmen af samme navn (afviklet som virtuelt modul).

Supplerende stof:

Musikdokumentar:
Searching for Sugar Man (2012)
Links:
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/12/06/9-questions-about-nelson-mandela-you-were-too-embarrassed-to-ask/  
https://www.bbc.com/news/world-africa-34570761
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Black America EXAM TOPIC

Forløbet præsenterede eleverne for den historiske kontekst for sorte amerikaneres selvforståelse og plads i samfundet i dag.  Arbejdet med romanen The Hate U Give af Angie Thomas fokuserede indledningsvis på characters, setting and language, og senere især måden hovedpersonen navigerer mellem to forskellige verdener på: hendes hjem i Garden Heights og privatskolen Williamson Prep. Undervejs i forløbet foldes forskellige aspekter af de sorte amerikaneres selvforståelse og virkelighed i dagens USA ud, og eleverne skal bl.a. arbejde med code-switching, #BlackLivesMatter, police brutality og the Ferguson Riots.

Hertil kommer selvfundet materiale i forbindelse med elevoplæg om følgende emner:
1. Slavery I: Beginnings, numbers, life as a slave
2. Slavery II: Abraham Lincoln and the Civil War
3. Slavery III: The 13th Amendment and “black codes”
4. Jim Crow and “separate but equal”
5. The murder of Emmet Till
6. Rosa Parks and the Montgomery Bus Boycott
7. Martin Luther King and Malcolm X
8. The Black Panther Party
9. Rodney King and the Los Angeles Riots
10. Trayvon Martin, Michael Brown, and the Ferguson riots
11. #BlackLivesMatter

Kernetekster:
Angie Thomas: The Hate U Give, 2017.
13th af Ava DuVernay (2016)
Oprah Winfrey: A New Day is on the Horizon, Speech Golden Globe, 2016
Bianca Erlich-Møller og Mathilde Thomsen: BLACK VOICES  - The African-American Experience from Slavery to Current Racial Issues, 2016, kapitel 1 og 2.
Supplerende materiale:
Interview with Angie Thomas: https://www.youtube.com/watch?v=H6ufAb82GJ0),
Fresh Prince and DJ Jazzy Jeff: “Fresh Prince of Bel Air” lyrics + video
Gene Demby, “How Code-Switching Explains the World”. National Public Radio. April 8, 2013. www.npr.org/sections/codeswitch/2013/04/08/176064688/how-code-switching-explains-the-world
Key & Peele, Phone Call sketch: https://www.youtube.com/watch?v=JzprLDmdRlc
Key & Peele, Obama Meet & Greet sketch: https://www.youtube.com/watch?v=nopWOC4SRm4
Mia Galuppo: “Fox's 'Hate U Give' Actor Dropped From Movie After Racially Charged Remarks”, The Hollywood Reporter, February 5 2018. https://www.hollywoodreporter.com/news/foxs-hate-u-give-actor-dropped-movie-racially-charged-remarks-1082046
https://www.npr.org/2020/03/05/812644981/understanding-the-black-vote-in-the-democratic-primary

Forløbet blev afrundet med en biograftur og en sammenlignende, skriftlig analyse om forskelle og ligheder mellem roman og film.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 UK, part I: Broken Britain EXAM TOPIC

Forløbet danner optakt til SRO og til klassen studietur til York og Manchester. Forløbet fokuserer på ulighed og fattigdom i UK.

Kernetekster:
Jan Erik Mustad, Jørgen Sevaldsen og Ole Vadmand: Being British - Identity, Politics and Welfare in Contemporary Britain, Gyldendal 2014, kapitel 3
Jeremy Corbyn: Letter to Theresa May, november 2018 (Labours hjemmeside:  https://labour.org.uk/press/scale-poverty-britain-national-emergency-corbyn-writes-pm/)

Supplerende tekster:
Ken Loach: I, Daniel Blake (2016)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Evil EXAM TOPIC

Formålet med forløbet er at give eleverne et indblik i den britiske litteraturhistorie ved hjælp af nedslag i udvalgte, centrale litterære perioder (Old-English period; Renaissance; Romantic Period; Victorian Period; Modernism; Postmodernism). Forløbets snævre geografiske fokus er valgt i håb om at det gør litteraturhistorien mere overskuelig. Til hver litterære periode er der tilknyttet et eller flere kunstværker, for at give eleverne en visuel repræsentation af vigtige strømninger i perioden.

Forløbet har ydermere, og ganske centralt, et tematisk fokus på ondskab, som den kommer til udtryk i tekster fra de ovenstående perioder. Som teoretisk baggrund bruges Lars Svendsens ”4 types of Evil”, Michael Stones ”The Scale of Evil”, samt Philip Zimbardos TED-talk ”The Psychology of Evil” og dens fokus på ondskab som et socialt fænomen. Disse teorier vil vi forsøge at lægge ned over teksterne, samtidig med at vi kigger efter periodespecifikke litterære træk. Efter forløbet skal eleverne altså være i stand til at skelne mellem forskellige typer ondskab, samt den sociale kontekst disse kommer til udtryk i.

Forløbet sluttes af med at se filmen "Boy A", for at give eleverne filmisk materiale at benytte ovenstående begreber på.

Litteratur: (alle tekster er samlet i et kompendium)
Unknown: "Beowulf" (C. 1000) (uddrag)
William Shakespeare: "Macbeth" (1606) (uddrag)
Mary Shelley: "Frankenstein" (1818) (uddrag)
Robert Louis Stevenson: "The Strange Case of Dr. Jekyll & Mr. Hyde" (1886) (uddrag)
Joseph Conrad: "Heart of Darkness" (1902) (uddrag)
William Golding: "Lord of the Flies" (1954) (uddrag)
Niall Quinn: "Stigmata" (2004)

Film:
John Crowley: "Boy A" (2007)

Kunstværker:
Bayeux-tapetet
George Gower – “The ‘Armada Portrait’ of Elizabeth I”
John Henry Fusili – “The Nightmare”
Augustus Leopold Egg – “Past and Present I + III”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 UK, part II: General Election EXAM TOPIC

Med omdrejningspunkt i det britiske valg den 12. december, 2019, skal eleverne lave et mindre projekt, hvor centrale elementer af det britiske poilitiske system, samt de fem største partier og deres politiske synspunkter, undersøges. Med udgangspunk i analyser af de forskellige partiers sociale medier, skal eleverne lave en kort præsentation for klassen, hvori de beskriver partiets mærkesager op til valget, deres leder, og hvilke kernevælgere de har.

Desuden analyseres Boris Johnsons sejrstale med afsæt i klassisk retorisk analyse.

Målet med forløbet er at give eleverne et fagligt udgangspunkt for det vigtige politiske valg i Storbritannien, og en indgangsvinkel til hvilke politiske ståsteder, der kan observeres i landet netop nu.

Kernebegreber fra forløbet er blandt andet: General Election, Hung parliament, Parliament, House of Commons, House of Lords, Constituency,
Conservative (Tory), Labour, LibDems, SNP, Brexit, Electorate, Landslide election, Political heartland

Litteratur:
Chris Plough: "Britain" (Chp. on politics)
Boris Johnson: "Victory Speech" (13. december, 2019)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 India (Innovativt forløb)

I dette forløb undersøgte vi forhold i det moderne Indien ud fra en innovativ arbejdsform. Forløbet tog udgangspunkt i nogle få men grundlæggende aspekter af det moderne Indien som en mulig samarbejdspartner for et nyt dansk firma. Forløbet sluttede af med, at eleverne fremlagde en salgstale for det produkt, de havde udtænkt og som de gerne ville sælge på det indiske marked. I deres salgstale blev eleverne blandt andet bedt om at forholde sig til økonomiske forhold, styrker og svagheder ved det indiske marked, og hvordan de fremstillede sig selv og deres produkt f.eks. i forhold til appelformerne.

Kernestof:
"India at a Glance", in Flensted, Bente Sibbernsen & Bodil Toft: Emerging India pp. 10-13
"A Tale of Two Indias", in Flensted, Bente Sibbernsen & Bodil Toft: Emerging India pp. 15-17
"Rural India - Have a Coke", in Flensted, Bente Sibbernsen & Bodil Toft: Emerging India pp. 142-144
"A New India: Modi's Campaigns", Insight India (2017) https://issuu.com/ukindiabusinesscouncil/docs/insight_india_issue_4_
"4 Foreign Businesses That Failed In India", iPleaders blog https://blog.ipleaders.in/foreign-businesses-that-failed-in-india/
"Pigmentocracy", in Katrine Brøndstad: Narrating India pp. 192-194

Supplerende stof:
"The Dragons Den", https://www.youtube.com/watch?v=Lv7LUVbLDgI
"UK India Business Council", https://www.ukibc.com/india-guide/how-india/business-culture/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Fagligt samspil eng/da: Generation Wealth

Fagligt samspil i fagene engelsk og dansk med fokus på hvordan den amerikanske drøm udfolder sig i henholdsvis USA og Danmark i to forskellige dokumentarfilmsgenrer.

Dokumentar: "Generation Wealth" (Lauren Greenfield, 2018))
Udstilling Louisiana

DR dokumentar: "Superrig med benene plantet i Aalborg" (episode 1, 2019)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Podcasts

Forløbet har haft udgangspunkt i podcasten "S-Town" produceret af Serial og This American Life.

Formålet med forløbet er at give eleverne en bevidsthed omkring deres egen udtale af engelsk. I læreplanen for engelsk A-niveau står der under punkt 2.1 faglige mål at eleverne skal kunne: ”1) forstå forholdsvis komplekse mundtlige tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskellige stillejer. 2) udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion.”

I dette forløb trænes de fleste af de ovenstående evner, nemlig evnen til at forstå komplekse mundtlige tekster og samtaler (som er grundstenen i de podcasts vi lytter til), evnen til at forstå forskellige regioner og stillejer (der er elementer af både forskellige accenter og stillejer i det vi lytter til), evnen til at være bevidste i forhold til den måde de udtrykker sig på (vi har eksempelvis fokus på ”disfluencies” som en kommunikationsstrategi), og endelig evnen til selvkorrektion (eleverne skal blandet andet optage sig selv og hinanden og analysere disse optagelser). Formålet er altså primært at træne elevernes sprogfærdigheder, som de blandt andet skal prøves i til afgangseksamen i slutningen af dette skoleår.

På indholdssiden har vi kigget narrative elementer og hvordan podcasten benytter sig af elementer fra både fiktion og non-fiktionen. Derudover har vi haft fokus på lydsiden og kigget på diegetisk og non-diegetisk lyd, samt på værtens rolle som fortæller. Sprogligt har vi kigget nærmere på "disfluencies" og eleverne har arbejdet en del med en opgavetype kaldet "shadowing".

Podcasts:
"S-Town", produceret af Serial og This American Life (2017)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Opsamling og eksamenstræning.

Vi samler op på eksamensemner og træner mod både den mundtlige og den skriftlige prøve.
I perioden afvikles også SRP - derfor vil en del af undervisningen handle om fagets metoder samt øvelser, som peger imod at skrive en stor opgave.

Der er samlet set igennem de tre år læst ca. 600-800 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer