Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Latin A
Lærer(e) Bengerd Maria Juul Thorsen
Hold 2017 LA/x (1x LA, 2x LA, 3x LA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Rom & Augustus
Titel 2 Lyrik: Catul
Titel 3 Ludi, del 1
Titel 4 Ludi, del 2
Titel 5 Cæsar
Titel 6 Cena Trimalchionis
Titel 7 Cena Trimalchionis - epikuræisme
Titel 8 Senecas stoicisme
Titel 9 Optakt Mini-Stil RP
Titel 10 Lukas & Hieronymus
Titel 11 Romersk epos
Titel 12 Retorik - teori og praksis

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Rom & Augustus

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Lyrik: Catul

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Ludi, del 1

STATARISK
Uddag af Pseudo-Beda (0,05 ns)
Uddrag af Plinius den ældre: Naturalis Historia XIX, 23 -24  (0,13 ns)
Uddrag af Sextus Pompeius Festus (0,18 ns)
Uddrag af Publius Ovidius Naso: Amores III,2 (1,1,)
Ialt 1,46 ns

Supplerende materiale
Uddrag fra Bender, J. og Hastrup, G.: Romerske Billeder (København 1988)
"Teatre i Grækenland og Rom" fra http://klassisk.ribekatedralskole.dk/genrer/teater/teater.htm
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Ludi, del 2

gloseindlæring, ordbogstræning, træning af verbalformer

STATARISK
Marcus Tullius Cicero: Uddrag af Ad familiares VII,1 (0,23 ns)
Lucius Annaeus Seneca: Uddrag af Ad Lucilium I,7, §3 (0,19 ns)
Ialt 0,42 ns

Supplerende materiale
Otto Foss: En Cicero Antologi (København 1945) brev 7, 1
Uddrag af Thiedecke, A.& J.: Ansigt til Ansigt med Romerne – Dagligt liv i Pompeji og Herculaneum (København, 1997)
Fra Mogens Hindsberger: Livsfilosofi  Uddrag af Senecas moralske breve, Gyldendal 1980.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Cæsar

Forløbet introducerer til Cæsars gallerkrige med særligt fokus på de etnografiske beskrivelser, herunder begreberne acculturation og depravation.
Vi taler desuden om romerske kernedyder (mos maiorum i form af virtus, justitia, religio, pietas, og desuden officio, disciplina, ratio,)
Kendskab til cursus honorum og de institutioner og embedsposter, det omfatter fra Sullas reformer og frem.
Samtlige verbalformer.
Caesars selvfremstilling

STATARISK
Bellum Gallicum Liber primus, § 1-3 (0,25 ns)
Bellum Gallicum Liver sextus, § 13, 14, 16 (0,75 ns)
Ialt 1 ns

KURSORISK
Bellum Gallicum Liber quartus, §1-9; § 11-19
Ialt 5,3 ns

SUPPLERENDE MATERIALE
"Keltisk Religion" fra Gads Religionsleksikon, s. XX-XX
Allan A. Lund Cæsar som Etnograf s. XX-XX
Overblik over Cæsars liv og karriere baseret på Peter Ørsteds Cæsar - XX
Kapitel 1: Politik og Moral fra Peter Ørsteds Cæsar...(s. 27-33).
Efterantik perspektivering:
Uddrag af "Illustrerede Klassikere", bd. 27 (København 1957), s. 1-8.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Cena Trimalchionis

I forløbet er trænet læsestrategier med fokus på læsehastighed.
Helsætningsanalyse, konjunktioner, ordforråd.

STATARISK
Ørberg, Hans H.: Petronii Cena Trimalchionis (Grenaa, 2000), liber xv, § 27-30
1,7 ns

Sideløbende introduktion til doms og til vægmaleri og de 4 pompejanske stilarter. I forlængelse heraf er der aflagt besøg på Thorvaldsens Museum med henblik på at undersøge vægmaleriernes reception i loftsdekoration i det 18. århundrede. Materiale: http://klassisk.ribekatedralskole.dk/genrer/romersk_malerkunst.htm
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Cena Trimalchionis - epikuræisme

Repetition af sidste forløb med fokus på Petronius som satiriker og epikuræer. Introduktion til stoicismen

Supplerende litteratur:
Petronius fra Thomsen, O.: Pluk Dagen
Slutningen på Trimalchios Middag fra Thomsen, O.: Pluk Dagen
Epikuraismen fra Sløk, J. et al.: De Europæiske Idéers Historie (s. 75-)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Senecas stoicisme

STATARISK
epistula 41
epistula 47

KURSORISK
Brev 51
Brev 54


SUPPLERENDE MATERIALE
uddrag af Senecas Medea
Paideia om Stoicismen
Paideia om Seneca
De Europæiske Idéers Historie om stoicismen
Villy Sørensen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Optakt Mini-Stil RP

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Lukas & Hieronymus

Lukasevangeliet / Juleevangeliet
Om latin som kirkesprog
Om Hieronymus' bibeloversættelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Retorik - teori og praksis

STATARISK
In Catilinam !,


KURSORISK
XX


SUPPLERENDE LITTERATUR
Sallusts Catilina
Ad Herennium
Paideia intro til retorik
?XXom antikkens retorik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer