Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Anders Juul Nannestad, Casper Dahl Rasmussen
Hold 2017 MA/e (1e MA, 3e MA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ekskursion til KU (studieretningsdag)
Titel 2 Matematiske modeller (mat-samf)
Titel 3 Indekstal (mat-samf)
Titel 4 Mandatfordeling
Titel 5 Økonomisk ulighed
Titel 6 Priselasticitet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ekskursion til KU (studieretningsdag)

1) Se afsnit af Luksus-fælden
2) Fælles ekskursion til KU - oplæg af ... om man er destineret til at havne i Luksusfælden
3) Efterfølgende arbejde med mat-opgaver om compartment-modeller
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Matematiske modeller (mat-samf)

Samarbejde med 2e om compartment-modeller
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Indekstal (mat-samf)

Indekstal (mat-samf-samarbejde)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Mandatfordeling

Med udgangspunkt i FV19 arbejdes der med fordeling af mandater til folketingsvalg i Danmark
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mat afl 3e MA - opg 01 22-08-2019
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Økonomisk ulighed

Fællesmodul i samfundsfag og matematik om økonomisk ulighed og beregningen af denne (gini-koefficient).
Indhold
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Priselasticitet

Fællesmodul i samfundsfag og matematik om begrebet priselasticitet.
Indhold
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer