Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Michael Szymanski
Hold 2017 MA/x (1x MA, 2x MA, 3x MA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundlæggende matematiske begreber
Titel 2 Introduktion til vektorer
Titel 3 Uendeligheder og verdensbilleder
Titel 4 Funktioner
Titel 5 Infinitesimalregning
Titel 6 Geometri og trigonometri
Titel 7 Vektorgeometri
Titel 8 Vektorfunktioner
Titel 9 Sandsynlighedsregning og kombinatorik
Titel 10 Statistik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Introduktion til vektorer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Geometri og trigonometri

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Statistik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer