Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Nana Chileshe Tobiesen
Hold 2017 SP/a (1a SP, 2a SP, 3a SP)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb
Titel 2 Introduktion til spansk
Titel 3 Verbers bøjning og tider
Titel 4 Cuba y los cubanos (Eksamensemne)
Titel 5 Migración: Latinoamérica - EE.UU. (Eksamensemne)
Titel 6 Romas en España (Eksamensemne)
Titel 7 Jóvenes en España (Eksamensemne)
Titel 8 Grammatikkursus
Titel 9 Migración: África - España (Eksamensemne)

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb

Beskrivelse af indhold:
Eleverne er i grundforløbet blevet introduceret til den spansktalende verden samt det spanske sprog. De er blevet introduceret for følgende grammatiske emner:

- Alfabetet + de vigtigste udtaleregler
- Bøjningen af de regelmæssige verber i præsens + HITverberne SER, ESTAR + TENER
- Køn og artikel
- Adjektiver
-Genitiv

Faglige mål:
At kunne præsentere sig selv på spansk samt spørge ind til andre
At have oparbejdet et ordforråd inden for "familie," "tøj" og "kroppen."
At kunne bøje de regelmæssige verber samt ser+ estar+ tener i præsens
At kunne bøje adjektiver i køn og tal
At kunne tallene fra 0-100

Materiale:
Kompendium med udvalgte tekster fra bla. begyndersystemerne Caminando og Vidas samt eget materiale
NEEM: Qué hay en la maleta
BBC: Mi vida loca episode 1+2
Bomba Estéreo: Soy Yo
Gente de Zona: La Gozadera

Produktkrav og evaluering:
Lydfil med præsentationer – evaluering med fokus på udtale
Afsluttende prøve indenfor de gennemgåede emnerIndhold
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Introduktion til spansk

Indhold og formål:
Vi fortsætter introduktionen til spansk med udbygning af ordforrådet herunder gloser og vendinger til café/restaurantbesøg, skolen, ugedage, måneder, farver, vejret, bolig og familie. Grammatisk arbejder vi især med ser/estar/ hay, pronominer, verbers bøjning i præsens, diftogering, vokalskifte, refleksive verber, nær fremtid, gerundium, perfektum samt kongruens ved adjektiver.

Materiale:
Inge Margrethe Clausen m.fl., "Caminando Grundbog"
Inge Margrethe Clausen m.fl., "Caminando Øvebog"
Diverse elevvalgte sange

Arbejdsformer:
Lytteøvelser, tekstlæsning, udtaleøvelser, mundtlig og skriftlig tekstproduktion, quizlet, duolingo, rollespil/dialogøvelser, elevproducerede korte film.

Film:
Vivir es fácil con los ojos cerrados
Dokumentar om Venezuela
Julieta
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Stamtræ 16-01-2018
Prøve 09-02-2018
Løbende skriftlighed 19-02-2018
Una carta 23-04-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Verbers bøjning og tider

Indhold:
Vi har fokus på verbernes bøjning og tider via repetition og nye emner. Derudover er der fokus på gloser til "Viajar", "Cuba" og "Gente en la ciudad" samt mundtlige præsentationer og billedbeskrivelse.

Forudsat grammatisk beherskelse efter forløbet er:

Præsens - regelmæssige og uregelmæssige verber
Perfektum - regelmæssige og urelmæssige verber
Præteritum - regelmæssige verber
Imperfektum - regelmæssige verber
Refleksive verber
Diftongering og vokalskifte
Gerundium
Ser/ estar/ hay
Adjektivers kongruens


Materiale:
Caminando Grundbog og Øvebog: Kapitel 6+7
Aquí Está: præteritum, imperfektum, refleksive verber
Shakira: Me enamoré
"La isla mínima" - film fra 2014
Christensen og Dyrst: "La isla mínima", Introduktion og drejebog til filmen p. 6-15 + 38-39
"10.000 KM" - film fra 2014
Den spanske ambassade: oplæg og opgaver til 10.000 KM
Sprogdag med glosetræning i byen

Arbejdsformer:
Grammatikopgaver
Gennemgang af emnerne
Mundtlige præsentationer
Skriv et postkort i perfektum
Selvskrevne dialoger i perfektum vist på holdet
Quizlet
Prøve i verbernes tider
Samtaleøvelser
Billedbeskrivelse
Byvandring
Film og tekstforståelse
Undervisning eleverne imellem
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Una postal 29-08-2018
Diálogo præteritum 26-09-2018
Genaflevering postkort 30-09-2018
Prøve 12-11-2018
Mundtlig præsentation 14-11-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Cuba y los cubanos (Eksamensemne)

Indhold og formål:
Forløbet skal give indblik i den almindelige cubaners liv set i relation til den historiske og politiske situation under Fidel Castro til idag. Vi fokuserer på levevilkår, økonomi, kultur og ytringsfrihed. Vi arbejder også med ´Las voces críticas' med udgangspunkt i Yoani Sanchéz og Los Aldeanos tekster.

Materiale:
Anny Holmgaard, "Cuba - la lucha cubana", 2015, p. 5-15
Yoani Sanchéz, "Los deseos, los sueños", div. blogindlæg og klip (se nedenfor)
Los Aldeanos, "Es sólo un sueño" (sangtekst), samt interview "Mi boca..." (se nedenfor)
Ole Loumann: "Patricia - la jinetera, el boxeador, Alberto - el cochero"

Film og dokumentar:
Benito Zambrano, "Habana Blues", 2005 (film om unge musikeres hverdag i Cuba)
Dokumentar "Castro og Cuba", (UCC) (evt.)
"Fresa y chocolate"
"Himlen over Havanna" (evt.)

Arbejdsformer:
Tekstlæsning, elevoplæg, spillefilm og dokumentarer, konversationstræning, billedbeskrivelse

Produktkrav:
Gruppeoplæg med response
Skirftlig aflevering
Interviews på spansk af elever (2m), der har været på studietur til Cuba
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Grammatikfilm 24-01-2019
Delprøve 1 04-02-2019
Delprøve 2 03-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Romas en España (Eksamensemne)

Romaerne i Spanien: historisk, aktuelt, levevilkår og kultur, herunder flamenco.

Materiale:
Por gracia de Dios, la navajita era muy pequeña (brev)
Tengo que mantener a casi toda la familia
Coge el aire con las manos
La ley gitana
Tú me camelas (sangtekst)
García Lorca - Romance de la luna, luna (digt)
Carmen y Lola (film)
Diverse klip af flamenco (la Debla, Belén Maya, el Grilo, Selene Muñoz)

Arbejdsformer:
Tekstlæsning, glosetræning, samtaleøvelser, skriveøvelser, elevoplæg.
Studietur til Malaga
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mundtligt oplæg 24-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Jóvenes en España (Eksamensemne)

Unge i Spanien: levevilkår, ungdomskultur, fremtidsdrømme- og muligheder. Fra generación de los mil euros a generación de los ni nii.

Materiale:

Voces de protesta
Retratos nuevos
15M/ Los indignados
La generación ni ni
Dokumentar om unge i Spanien: Kampen for overlevelse: (2013)
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011301142205

Skriftlighed:
forberedelse til terminsprøve - genrebevidsthed
Scriba
Delprøve 1 inkl billedopgaver
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Film om Málaga 03-11-2019
Delprøve 1 - LA 13-11-2019
Genaflevering delprøve 1 18-11-2019
Delprøve 2 - LA 24-11-2019
Delprøve 1B 28-11-2019
Delprøve 2B 08-12-2019
3a SP skr. prøve 13-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Migración: África - España (Eksamensemne)

Materiale:

El Ejido - dokumentarfilm
Tekster fra "Después de Tarique" bl.a. indledningen samt digtet "Pateras"
Moros en la costa

Indhold:
Fokus på mundtlighed og glosetræning til emnet.
Mundtlige oplæg og gruppearbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer