Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Karoline Monberg
Hold 2017 SP/fny (1fny SP, 2fny SP, 3fny SP)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Spansk grundforløb
Titel 2 Caminando
Titel 3 Caminando
Titel 4 Francos diktatur og rødder fra det i Spanien i dag
Titel 5 El Mariachi og narkokriminalitet
Titel 6 Al-Andalus
Titel 7 Nationalisme i Spanien
Titel 8 Spansk grundforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Spansk grundforløb

I dette forløb vil I blive introduceret for et grundlæggende ordforråd fx at præsentere sig selv, tælle til hundrede og ord som beskriver jeres hverdagsliv. Samtidig vil I lære lidt om den spansktalende verden. I dette forløb er der en aflevering, som er en lydfil om jer selv på spansk.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Caminando

Vi arbejder i år med letlæselige tekster på spansk i bogen Caminando for at opøve et grundlæggende ordforråd. Sideløbende bliver I introduceret for grammatiske regler i takt med at I skal bruge dem. For at øve grammatikken løser I øvelser i øvebogen.

At lære et nyt sprog kræver træning, så jeg forventer at du også selv øver dig derhjemme. Download fx Duolingo eller se Mi vida loca på BBC.

I skal også aflevere små opgaver af forskellig karakter: billedbeskrivelser, oplæg, små film, lydfiler mm.

Emner og ordforråd:

Hverdagssituationer: på café, i butik, med familie og venner, klokken, finde vej, fritidsinteresser, indretning, på rejse, kendskab til de spansktalende lande,

Grammatik:
Bøje verber i nutid
Talord
Adjektiver og komparation (gradbøjning)
Nær fremtid
Muy og muho
Præpositioner
Perfektum (førnutid)
Indefinitte pronomener
Gerundium
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Caminando

Vi læser videre i Caminando og lærer om nær fremtid, førnutid, datid. Vi skal arbejde på at udvide jeres spontane ordforråd.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Prensenta tu ciudad 24-08-2018
Tema abierta 28-09-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Francos diktatur og rødder fra det i Spanien i dag

Dette forløb er en kombination af tekstlæsning og videomateriale, som fungerer godt som lytteøvelse.
El laberinto del fauno- film og manuskriptuddrag
Uddrag og videoer fra Con César
CPH DOX The Silence og the Others

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Indtaling 25-11-2018
El Laberinto del Fauno 30-11-2018
Películas sobre Tere y su vida 08-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Nationalisme i Spanien

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Spansk grundforløb

I dette forløb vil I blive introduceret for et grundlæggende ordforråd fx at præsentere sig selv, tælle til hundrede og ord som beskriver jeres hverdagsliv. Samtidig vil I lære lidt om den spansktalende verden. I dette forløb er der en aflevering, som er en lydfil om jer selv på spansk.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer