Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Louise Lund Andersen, Thomas Lyng Andersen
Hold 2017 SP/ehuwxz (1ehuwxz SP, 2ehuwxz SP, 3ehuwxz SP)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Begynder spansk
Titel 2 Caminando
Titel 3 Una gira por América Latina
Titel 4 Viajar - EKSAMENSEMNE
Titel 5 Frida Kahlo - EKSAMEN
Titel 6 El deporte con el enfoque en el fútbol - EKSAMEN
Titel 7 La Guerra Civil Española - EKSAMEN

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Begynder spansk

Vi fortsætter undervisningen fra grundforløbet, hvor eleverne introduceres til spansk via lette tekster og en sideløbende gennemgang af den basale grammatik.
Vi arbejder primært med begyndersystemet Caminando, men supplerer med andet materiale, herunder sangtekster, kortfilm samt videoer (videoele) udarbejdet særligt til sprogundervisning.

Udover emnerne fra begyndersystemet Caminando har vi ganske kort beskæftiget os med Cuba. Vi har i den forbindelse set filmen Habana Blues og eleverne har fået kendskab til cubanske kultur- og samfundsforhold.

Eleverne har kendskab ti følgende grammatiske emner:
• Regelmæssig bøjning af verbet i nutid (præsens) – inkl. diftongering samt de fleste af hitverberne.
• Artikler, samt bøjning af substantivet
• Spørgeord
• Personlige pronominer
• Talord
• Genitiv
• Ser/estar/hay
• Adjektiv, bøjning og placering
• Præpositioner: a, de + sammentrækning
• Adverbier: Muy/mucho
• Refleksive verber
• Refleksive pronominer
• Verbet gustar
• Nær fremtid  (ir+a+infinitiv)
-       Perfektum
• Verbalperifrase med tener+que+infinitiv
• Glosetræning
Vi har ikke nået gerundium og vi har heller ikke arbejdet med de to datider (præteritum og imperfektum).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Caminando

Vi læser videre i Caminando og lærer om nær fremtid, førnutid, datid. Vi skal arbejde på at udvide jeres spontane ordforråd.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Una gira por América Latina

Indhold og formål:
Formålet med forløbet er at introducere eleverne til Latinamerika med regionens kulturelle mangfoldighed og samfundsmæssige udfordringer. Med udgangspunkt i tekster fra bogen La identidad contrastada og de tre film "Frida Kahlo", "La misma luna" og "María, llena eres de gracia" beskæftiger vi os med Mexico og Colombia. I forbindelse med vores emne om Mexico beskæftiger vi os med de dødes dag + Frida Kahlo + med den amerikanske drøm samt migration fra Mexico til USA. I forbindelse med vores emne om Colombia beskæftiger vi os ligeledes med den amerikanske drøm samt narkoproblematikken.

México:
Aby fra La identidad contrastada
Frida Kahlo (film)
La misma luna (film)

Colombia:
Mario fra la identidad contrastada
María llena de gracias eres (film)

Grammatik: Hit verber, verbalperifraser og personlige pronominer.

Skriftlighed: Eleverne introduceres til den nye skriftlige opgave. De har prøvet kræfter ned genren "brev.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Viajar - EKSAMENSEMNE

I forløbet arbejder vi med emnet "at rejse".
Hvorfor rejser man og hvad er de positive og negative konsekvenser ved turisme (herunder "turismofobi").

Kilder:
Interviews fra spansktalende (eget materiale, findes i kompendiet s. 6-7)

bog:
Diario de motocicleta (uddrag)
pp. 25-27

artikler:

http://www.bbc.com/mundo/noticias-40107507 (turismofobia)

Film:
Diarios de motocicleta

Grammatisk fokus:
verbernes tider: præsens, aspekt, pluskvamperfektum, potentialis + konjunktiv
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Frida Kahlo - EKSAMEN

Særlig fokus: Frida Kahlo og Diego Riveras liv og kunst. Revolutionen og kunsten (den nye mexicanske nationalidentitet i kunsten "la mexicanidad"). Forløbet har desuden haft særlig fokus på billedbeskrivelse.

Materiale:
"Frida Kalho y Diego Rivera", Marianne Havsteen og Estíbaliz Hernández M. Brink, Gyldendal uddannelse, 2002
s. 7-28, s. 29-31, s. 37-40, s. 40-43, s. 43-47

AV-materiale:
"Frida", Produktionsår 2002, Genre:Drama, Instruktør: Julie Taymor, Medvirkende;Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush, Ashley Judd (Spillefilm)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 El deporte con el enfoque en el fútbol - EKSAMEN

Forløbet omhander sportens (især fodboldens) betydning i Spanien og Latinamerika og til sammenligning med Danmark. Emnet inkluderer fritid og sport.

Grammatisk fokus under emnet er især dativstyrende verber (gustar), verbalperifraser og datiderne. Desuden SER/ESTAR/HAY og billedbeskrivelse.

Glosetræning, Tekstforståelse, højtlæsning, Mundtlighed via billedbeskrivelser og "menings/ytringsverber", diskussionsøvelser, Gruppearbejde og selvstændigt arbejde, Skriftligt produkt  (oversættelser/opgaver + at skrive et brev/anmeldelse), Kultur- og samfundsforståelse, (powerpoint)præsentationer af kendte fodboldklubber.

Materiale:

Om sport, fritid og hichas/Barra bravas: "El deporte", Pilmark & Haakansson, 2011.
s. 5-6, s. 8, s. 30, s. 30-33, s. 33-36, s. 37-39

Artikler:
¿A qué dedican los españoles su tiempo libre? :
https://www.lasprovincias.es/sociedad/dedican-espanoles-tiempo-20170707144335-nt.html

Manuskript:
"El fútbol es Dios" fra "El Deporte", s. 33-37 Pilmark og Haakansson, 2011.

Película:
El fútbol es Dios (dokumentar).

Fremlæggelser:
Eleverne skal gruppevis udvælge et sportshold og lave en mundtlig præsentation for de øvrige elever.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 La Guerra Civil Española - EKSAMEN

Tema sobre la historia de España:

Vi har arbejdet med "Las dos Españas" med udgangspunkt i "La lengua de las mariposas".
La guerra civil y españa actual.

Los grupos antagónicos
La guerra civil (de 1936 a 1939)
La vida en los años antes de empezar la guerra civil (La lengua de las mariposas)

Textos:
Historisk introduktion til den spanske borgerkrig: ¡Ay, Carmela! Clausen, Rifbjerg & Ringgaard, s. 11-12
Rivas, Manuel: La lengua de la mariposas, i "Espacios", Gadegaard og Ruiz, Systime 2003, s. 127-135.

Film:
La lengua de las mariposas
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer