Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Margrit Skou Jørgensen
Hold 2018 En/w (1w En, 2w En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Engelsk grundforløb 2018
Titel 2 Going mental
Titel 3 America: Land of plenty
Titel 4 Britain, class and education
Titel 5 The Hate U Give
Titel 6 South Africa

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Engelsk grundforløb 2018

THE DANGER OF A SINGLE STORY: PREJUDICE, STEREOTYPES & IDENTITY

Forløbet fokuserer overordnet på forskellige fordomme, stereotype opfattelser og identiteter. Det er bygget op over en række overordnede læringsmål og tager afsæt i tematisk sammenhængende tekster inden for en bred vifte af genrer. Teksterne er udvalgt således, at eleverne kommer igennem de samme fire genrer (novelle, digt, reklame, tale), ligesom de ligger til grund for forløbets afleveringsopgaver.

OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL
• At træne eleverne i lektielæsning ved hjælp af læsefokus til alle lektier/tekster
• At træne eleverne i selvstændig brug af ordbog og ordbogsopslag
• At træne eleverne i kvalificeret brug af internettet, herunder kendskab til forskellige typer af hjemmesider og afsendere

ENGELSKFAGLIGE LÆRINGSMÅL
• At kende forskel på fiktion og non-fiktion og kunne nævne enkelte genrer inden for begge kategorier (fx novel, short story, poem, newspaper article, speech, blog, etc.)
• At kunne anvende basale tekstanalytiske begreber inden for fiktion og non-fiktion
• At kende forskel på referat og analyse (taksonomi)
• At kunne lave en individuel skriftlig opgave med fokus på referat/analyse på 400 ord
• At kunne lave en individuel mundtlig præsentation på 3-5 minutter
• At kunne identificere de vigtigste ordklasser i en tekst (verber, substantiver og evt. adjektiver)
• At kunne finde subjekt og verballed i en sætning
• At kende til begrebet (verbal)kongruens og kunne forklare den mest simple regel: -s på 3. ps. ental

TEKSTER
• Chris Macy: “Like Two Ships” (short short story, 1995)
• Sylvia Reichman: “Fast Talker” (short short story, 1995)
• R.J. Meaddough, III: “The Death of Tommy Grimes” (short story, 1962)
• Susan Steinberg: “Superstar” (short story, 2013)
• Linton Kwesi Johnson: “Inglan is a Bitch” (poem, 1980)
• Run DMC: “Proud to Be Black” (song lyrics, 1986)
• Heineken: Worlds Apart (TV commercial, 2017)
• Chimamanda Ngozi Adichie: “The Danger of a Single Story” (speech + video, 2009)
• Paul Haggis: Crash (film, 2004)

BEGREBSKASSE
author vs. narrator, point of view, setting, characters, theme
topic, intention, audience, writer, context, modes of persuasion (ethos-logos-pathos)

GRAMMATISKE EMNER
• Ordklasser
• Kongruens
• Verbernes fem hovedtider

Moduler: 14
Fordybelsestid: 5 timer
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Going mental

Vi arbejder med tekster, der handler om menneskesindets afveje og om synet herpå historisk og i nutiden. Vi arbejder herunder også med, hvordan sindssyge formidles litterært og på film. Vi læser indledende om Focault og galskabens historie. Vi øver staveord/gloser, der er specifikke for temaet. Eleverne arbejder i grupper med præsentationer af 'mental disorder'. Vi arbejder med transkription af elevernes samtaler of bliver bevidste om talesprogets elementer og 'disfluencies'. Forløbet afsluttes således med en filmet analyse og diskussion i grupper med udgangspunkt i en række artikler. Skriftligt arbejder vi indledende med 'summary' og senere med resume og analyse af novelle.

Materiale:
Introspørgsmål 1-5 til Going Mental i Angles
"Historien om det hvide snit" - oversættelsesøvelse
My Lobotomy: Howard Dully's Journey (2005, radio programme, 22:49 min)
- http://www.npr.org/2005/11/16/5014080/my-lobotomy-howard-dullys-journey
Sylvia Plath: The Bell Jar (uddrag)
Film: Proof (2005)
The Tell Tale Heart: https://www.youtube.com/watch?v=k7d7qVgNj8g (animationsfilm)
Edgar Allan Poe: "The Tell Tale Heart"
Mark Haddon: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (excerpt from a novel, Angles)
James Fallon: “How I discovered I have the brain of a psychopath” (The Guardian, 2014)
TED talk: Exploring the mind of a killer (https://www.ted.com/talks/jim_fallon_exploring_the_mind_of_a_killer)
“Orthorexia nervosa: How becoming obsessed with healthy eating can lead to malnutrition” (The Independent, 2015)
“Secrets of the teenage brain” (The Guardian, 2015)
Carolyn A. Drake: "Pill Pusher" (for written assignment, analysis of fiction)

Grammatik - udvidet tid, komma
Fejlstøvsugeren s. 32-35, 81-82
Get It Right s. 181-190
Om udvidet tid: https://www.youtube.com/watch?v=qycQ_i7n5vU
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Summary 09-12-2018
Pill Pusher 20-01-2019
Video assignment - spoken English 28-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 America: Land of plenty

Vi undersøger i dette forløb amerikanske værdier, kultur og historie ud fra begrebet 'land of plenty'. Vi arbejde både med den tidlige immigration og de nuværende sociale forskelle. Vi fokuserer på sult, fattigdom, fedme og forbrug. Vi arbejder fortsat med grammatik og skriftlighed, nu også med skriftlig analyse af non-fiction tekster.

Paula fries a cheesecake (www.youtube.com/watch?v=42oUVwyFsZI)
Thom Patterson: "Why does America have so many hungry kids?" (2017)
- https://edition.cnn.com/2017/06/09/health/champions-for-change-child-hunger-in-america/index.html
Læreroplæg om store træk i USA's historie inkl. filmklip fra Far and Away og Titanic
American Ways p. 28-34: Traditional American Values and Beliefs
The Haves and the Have-Nots (As 14m Africans face death by starvation food giants are sued for ’making people fat’) (CONTEXTS p. 90-99)
John Steinbeck: The Grapes of Wrath (uddrag9
Filmklip: www.youtube.com/watch?v=wYFJmm0aK-8 (The Grapes of Wrath, 1940)
Prom Night in Mississippi - /www.youtube.com/watch?v=Ysohr_Cjufw (racial segregation)
Obesity epidemiology trends by race/ethnicity, gender, and education: National Health Interview Survey, 1997–2012 (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5599163/)
These 10 Companies Produce Almost Everything You Use Every Day... (www.youtube.com/watch?v=aXqIx4vfvok)
Raymond Carver: ”They’re Not Your Husband” (short story)
Uproar over school lunches: www.youtube.com/watch?v=olZVsiH3qrY
"USDA shifts Obama-era school lunch guidelines" (edition.cnn.com/2017/05/02/health/school-lunch-changes/index.html)

Grammatik - præp. + that, passiv
Fejlstøvsugeren s. 36-37, 83-85
Get It Right s. 75-81, 161-162
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
The New York City diner 31-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 South Africa

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Final essay and assignments 1-4 09-04-2020
Mandela - film analysis 17-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer