Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Nicki Andersen, Tina Borregaard
Hold 2018 En/i (1i En, 2i En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Suburbia
Titel 2 Skriftlighedsforløb
Titel 3 Going Mental
Titel 4 Cult of Personality
Titel 5 The American Dream (Non-fiction)
Titel 6 British Subcultures
Titel 7 Minimalism in Carver and Hemingway
Titel 8 Værk - "The Great Gatsby" and The American Dream
Titel 9 Postcolonial literature

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Suburbia

Forløbet har til formål at introducere eleverne til et bredt udbud af fiktionsgenrer og for en række faglige begreber til brug i tekstanalysen. Det tager afsæt i emnet "suburbia" i den engelsktalende verden og afdækker hermed relevante repræsentationer af livsstilen i og den gængse opfattelse af forstadslivet i litteraturen og andre medier.

Fokuspunkter:

Overordnet: Faglige begreber til tekstanalysen
                    Herunder:,Setting, personkarakteristik, karakterudvikling, karakterforhold, temaer, fortæller/speaker, symbolik og billedsprog, fortolkning.
Skriftligt: Små øvelser, der bygger videre på kompetencer fra folkeskolen
Mundtligt: Ordforrådskasse + små sproglige åbningsøvelser
Grammatik: Ordklasser + nutid/kongruens

Kernestof:

Shaun Tan: “The Lost Thing” (short film, 2011)
Malvina Reynolds: “Little Boxes” (song, 1962)
Matthew Weiner: Mad Men (TV-show, 2007)
Shaun Tan: “Our Expedition” (short story, 2008)
Tim Burton: Edward Scissorhands (film, 1990)
Arcade Fire: “Sprawl II” (song, 2010)

Supplerende stof:
Anders Daugaard m.fl: “The History of Suburbia: Key Points”
Arcade Fire: “Sprawl II” (music video, 2010)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Tekstanalyse, ordforråd, grammatisk konsistens,
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • IT
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 2 Skriftlighedsforløb

Forløbet har til formål at udstyre eleverne til at kunne forstå og bearbejde fiktionelle tekster i form af et kort essay på 500-700 ord. Eleverne skal kunne vise en begyndende forståelse for tekstforståelse, tekstforfatterskab, struktur/formalia og sproglig korrekthed.

En elev opnår gode resultater ved..
1. At kunne udpege og udvælge de vigtige ting i teksten til analyse og fortolkning, herunder formulering af hypoteser
2. At kunne vælge citater til at underbygge faglige pointer, at bruge PEE-modellen som udgangspunkt for citatteknik
3. At kunne skrive i et fagligt relevant sprog med brug af fagbegreber
4. At forstå basale taksonomiske forskelle mellem redegørelse, analyse, fortolkning
5. At vide hvordan et essay bygges op (her: indledning, afsnit, konklusion)
6. At udøve kvalificeret korrektur med brug af grammatikbog og ordbog som værktøj

Fokuspunkter:
Overordnet: Faglige begreber for opgaveskrivning samt rutinedannelse for ”den gode opgave”. Særlig fokus på fiktions-analyse.
Skriftligt: Mindre skriftlige øvelser (Omlagt Skriftlighed) (individuelt og peer feedback i par/grupper) for at stilladsere sig frem til en ”rough sketch assignment”.
                 Individuelt OS for at øve og fremvise forståelse for ny viden med en ”model assignment”.
Mundtligt: Åben workshop on do’s and don’t’s

Kernestof:Kernestof:
I-Feel-Like-I'm-Fixin-To-Die-Rag - Country Joe Macdonald, https://www.youtube.com/watch?v=3W7-ngmO_p8
Text version: https://genius.com/Country-joe-and-the-fish-i-feel-like-im-fixin-to-die-rag-lyrics
Scriba (om introduktioner)
PEE modellen
Tragtmodellen (+ omvendt tragt).


Klasseundervisning
Essay fiction tjekliste
Gyldendals Ordbog
Oxford Learner’s Dictionary

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Going Mental

Forløbet har til formål at nuancere elevernes forståelse for fordomme omkring personlighedsforstyrrelser og sindssygdom og den rolle det spiller I oplevelsen af at være menneske. Samtidig udforsker det diverse dynamikker I litteratur, såsom upålidelighed I fortællerteknikken, metaforer og symbolik som koder for menneskets psyke og repræsentationen af temaet I litteraturen generelt.

Fokuspunkter:
Overordnet: Stilladsering af fortolkningsmæssig analyse, herunder metaforer og symbolik, overdrivelser (hyperbole), og upålidelige fortællere.
Skriftligt: Mindre skriftlige opgaver til analysearbejde.
Mundtligt: Mundtlige præsentationer, gruppe og pararbejde til analyse, åben snak på klassen, non-fic analyse
Grammatik: Ordstilling, kongruens.

Kernestof:
Fejlstøvsugeren (pp. 22 + 46-47 + 29 + 30-32 + 36-37 + 42-45)
The Tell-Tale Heart
Article: “What TV Gets Wrong About Mental Illness”.
Edgar Alan Poe: “The Raven”.
Fight Club: Movie
Neil Hillborn: “OCD” : https://www.youtube.com/watch?v=vnKZ4pdSU-s
Survivors, Sassoon: https://allpoetry.com/Survivors
A Girl I met at the Mental Hospital, https://www.familyfriendpoems.com/poem/little-schizophrenic-girl
What TV Gets Wrong about Mental Illness https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-health/what-tv-gets-wrong-about-mental-illness

Supplerende stof:
https://grammar.yourdictionary.com/style-and-usage/Figurative-Language.html
https://www.writerswrite.com/poetry/rhymes/
https://www.matrix.edu.au/how-to-analyse-a-poem-in-6-steps/
Essay tjekliste non-fiction
Rim-typer: https://www.writerswrite.com/poetry/rhymes/
Digt-analyse: https://www.matrix.edu.au/how-to-analyse-a-poem-in-6-steps/Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Cult of Personality

Forløbet forsøger at introducere eleverne til en nuanceret forståelse for og udførelse af analyse og diskussion af politikeres gøren og laden i deres arbejde og offentlige udtryk. Hovedsagligt bruges begrebet "cult of personality" til at karakterisere hhv. Barack Obama og Donald Trumps framing af deres offentlige personligheder til at overtale befolkningerne.

I forløbet vægtes især retorisk- og argumentationsanalyse med særligt fokus på en mængde begreber som anført i materialet nedenfor.

Forløbet har også stilet mod at forberede eleverne på at foretage en analyse i et non-fiction essay,  med udgangspunkt i emnet. Her vægtes det at eleverne kan bruge det analytiske begreber, men ikke så meget at man bruger cult of personality begrebet.

Kernestof:
* President Obama's Full Inauguration Speech
    Text: https://www.aol.com/article/news/2017/01/19/president-barack-obamas-first-inauguration-speech-full- text/21657532/
    Video: https://www.youtube.com/watch?v=-1ljmtaibC4
* Comedian-in-chief: Obama's funniest moments as President
* Trump Voters Explain their Unshakable faith, https://www.youtube.com/watch?v=RxHp8Hughd0
* Highlights from U.S. President Donald Trump's 2020 Rally in Michigan
* The Photography of Trump's Presidency https://www.theverge.com/2017/4/2/15140892/trump-white-house-photographer-shealah-craighead-vs-pete-souza-obama

Supplerende stof:
* Living Colour, Cult of Personality https://www.youtube.com/watch?v=7FKv5QLa8q8
* Definition of Cult of Personality  https://www.merriam-webster.com/dictionary/cult%20of%20personality
* https://www.encyclopedia.com/history/modern-europe/russian-soviet-and-cis-history/cult-personality
* Tools for Analyzing Rhetorics (Pdf. først anført på modulet d. 2/4 - Særligt brugt Sektionerne A.25, A.26, A.27)
* Handout om billedanalyse (visual analysis) - se word doc d.30/4
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 The American Dream (Non-fiction)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 British Subcultures

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Minimalism in Carver and Hemingway

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Postcolonial literature

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer