Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Sheila Mertz-Nielsen
Hold 2018 Ma/a (1a Ma, 2a Ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb i grundforløbsklasse
Titel 2 Intro til Nspire og opsamling grundforløb
Titel 3 Basal rentesregning og ekponentielle funktioner
Titel 4 Potensfunktioner
Titel 5 Andengradspolynomier
Titel 6 Funktionsteori og gaffelfunktioner
Titel 7 Deskriptiv statistik
Titel 8 Annuitetsopsparing og -lån + repetition
Titel 9 Differentialregning
Titel 10 Vektorer og geometri
Titel 11 Trigonometriske funktioner
Titel 12 Kombinatorik, sandsynlighedsregning og statistik
Titel 13 Repetition og faglige samtaler

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb i grundforløbsklasse


- regnearternes hierarki
- parentes-regneregler, sætte uden for parentes og kvadratsætninger
- løsning af førstegradsligninger og ligningssystemer (to ligninger med to ubekendte)
- lineære sammenhænge
- ligefrem og omvendt proportionalitet
- funktionsbegrebet
- lineære funktioners forskrift og graf
- bestemmelse af en lineær funktions forskrift ud fra to punkter på grafen (+ BEVIS)
- intro til Geogebra
- lineær regression i Geogebra
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Basal rentesregning og ekponentielle funktioner


- basal rentesregning og fremskrivningsfaktorbegrebet
- kapitalfremskrivningsformlen og isolering af de forskellige størrelser i den

- eksponentielle funktioners forskrift og graf
- bestemmelse af forskrift ud fra to punkter på grafen (+ BEVIS)
- introduktion til logaritmefunktionen, regneregler for logaritmer og ligningsløsning med logaritmer
- bestemmelse af fordoblings-/halveringskonstanten (+ BEVIS)
- linearisering af eksponentielle funktioner på enkelt-logaritmisk papir (+BEVIS)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Potensfunktioner

- introduktion til potensfunktioners forskrift og graf
- bestemmelse af potensfunktioners forskrift ud fra 2 punkter på grafen (+ BEVIS)
- sætning om procent-procent-vækst (+ BEVIS)


- sammenligning af de tre grundfunktioners grafer og vækstegenskaber.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Funktionsteori og gaffelfunktioner

- aflæsning af definitions- og værdimængde
- aflæsning af monotoniforhold (ud fra grafen eller forskriften)
- grafisk bestemmelse af ekstremumspunkter og nulpunkter
- sammensatte og omvendte funktioner
- gaffelfunktioner (arbejde med gaffelfunktioner i Nspire, opstilling af forskrift ud fra en historie)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Annuitetsopsparing og -lån + repetition

Introduktion til formlerne og opgaveregning på baggrund af scan fra Gyldendals Gymnasiematematik s. 176-183.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Differentialregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Kombinatorik, sandsynlighedsregning og statistik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer