Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2021/22
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jane Brix Bech, Julie Dyrvig Strenov, Kim Frøslev Frandsen, Nina Sloth Nielsen, Troels Birch
Hold 2018 id/ey (1ey id, 2ey id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb i idræt 2018. Testmetoder & Ultimate
Titel 2 Rytmiske opvarmningsprogrammer
Titel 3 Redskabsgymnastik
Titel 4 Basket
Titel 5 pardanse
Titel 6 badminton

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb i idræt 2018. Testmetoder & Ultimate


Overordnet forløbsbeskrivelse

• Vi vil i dette forløb give eleverne et indblik i, hvilke parametre der har betydning for vores sundhed via introduktion til forskellige testmetoder i idræt.  
• Der lægges vægt på, at eleverne introduceres til faget og dets krav, herunder karaktergivning, deltagelse under skadesforløb, omklædning mm.

• Grundforløbet introducerer desuden eleverne for ultimate, hvor eleverne skal demonstrere forskellige afleverings- og gribeformer samt bevægelsesmønstre. Gennem både forskellige småspil samt det endelige spil, vil eleverne få en forståelse for taktik og spilmønstre,hvor samarbejdet har stor betydning.

Overordnede læringsmål
  
• Opnå kropslige kompetencer
• Opnå forståelse for idrættens bidrag til udvikling af personlig identitet og sociale kompetencer
• Opnå forståelse for begreber som ’fairplay’ og ’spirit of the game’

Faglige læringsmål
  
• Kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
• Beherske centrale kaste- og gribefærdigheder med en disk
• Opnå taktisk spilforståelse
• Opnå kropsbevidsthed samt opnå forståelse af betydning af at være fysisk aktiv
• Indgå i samarbejde samt opnå forståelse for egne og andres roller under spil i ultimate

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Redskabsgymnastik

ruller
hovedstand
håndstand
vejrmølle
hovedstøttet overslag
kraftspring
samarbejde
modtagning

Hovedstand + modtagning (+ videoklip om samme)

Hovedspring + modtagning (+ videoklip om samme):

Akrobatik:
• At udføre og samarbejde om forskellige grundlæggende kropsbasis-elementer – herunder tillidsøvelser, balanceøvelser og kropsspændings- og vægtbæringsøvelser.
• At udføre og samarbejde om grundlæggende akrobatik i 2-, 3- 4- og op til 6-mands opstillinger.
• At samarbejde i grupper om at udvikle egen sammensætning (serie) af akrobatikøvelser krydret med basis elementer fra springgymnastik (ruller, håndstand, håndstand-rulle og hovedstand, vejrmøller osv.).Hovedspring. Beskrivelse til elever

https://www.bevaegdigforlivet.dk/springsikker/for-kursusdeltagere/springsikker-uddannelserne/springsikker-basis/springene-i-uddannelsen/hovedspring


Teknikstudie

Faseopdeling: 6 faser
1.Tilløb: (Vises ikke i Video)
2.Indspring:(Vises ikke i Video)
3.Afsæt: To-bens afsæt med kroppen fældet en smule forover og armene fremme.
4.Hoved-/håndisætning/afvikling: Efter en meget kort svævefase, sættes hænder og pande i redskabet, så de danner en trekant (se hovedstand). Overkroppen holdes rank, hoften bøjes til 90 grader og benene holdes strakte. Idet kroppen kommer forbi lodret udføres en kraftig afvikling ved at strække hoften (kipbevægelse) og strække armene samtidig, så kroppen ender i en håndstandposition med overbalance.
5.Svævefase: I denne fase holdes kroppen i et spændt svaj.
6.Landing
Keypoints: Timingen af kipbevægelsen er vigtig. Denne skal foregå tidligst i det øjeblik lænden bevæger sig forbi hovedets understøttelsespunkt.

Forudsætninger

Teknik: Hovedstand med bøjet hofte og erfaring med håndstand.
Styrke/flexibilitet: Gymnasten skal have tilstrækkelig styrke i armene til at kunne strække dem i afviklingsfasen.

Primærfejl – fejlretning

2 primærfejl:
1.Issen sættes i redskabet i stedet for panden. Dette medfører ofte en rundet ryg og lille bøjning i hoften. Dermed bliver det svært at udføre kipbevægelsen og meget svært at strække armene. Der skal trænes hovedstand og opgang til hovedstand på lav skumplint med bøjet hofte
2.Timingen af kipbevægelsen. Hvis der kippes for tidligt vil afviklingen skabe et mere eller mindre lodret tyngdepunktsløft og gymnasten vil enten lande på hovedet på redskabet eller lave et meget kort spring. Er kippet for sent, vil gymnasten udføre et fladt spring med dyb landing. Gymnasten skal træne afsæt til hovedstand med bøjet hofte op ad opretstående måtte. Øjeblikket for kippet er der, hvor enden rammer måtten.

Udfør langsomt hovedspring med 2 modtagere, som siger nu, når kippet skal startes.

Risikomomenter

For tidlig kipbevægelse – se Primærfejl - fejlretning

Modtagning

Siddende på tværs over fx en (skum)plint. Nærmeste hånd under skulderen og fjerneste hånd midt på ryggen/lænden. Nærmeste hånd hjælper i kipøjeblikket og skaber senere rotation, mens nærmeste hånd løfter tyngdepunktet i svævefasen. Der kan placeres en modtager mellem afsætsredskab og plint til at hjælpe gymnasten op i hovedstanden. Nærmeste hånd placeres på knæet og fjerneste øverst på låret ved hoften.

Metodik
•Først trænes hovedstanden med modtagning for at sikre nakken (modtageren sidder bagved og holder fat om hofterne). Hovedstanden skal kunne udføres med 90 grader bøjning i hoften.
•Derefter trænes opgang til hovedstand eller kip.
•På lav skumplint/saltoplint og op ad opretstående måtte udføres afsæt efterfulgt af opgang til hovedstand med bøjet hofte (3 og 3 træner sammen, så der er modtagning). Hovedet skal placeres ca. 10 cm fra måtten og gymnasten skal blot lige op og røre måtten med lænden inden nedgang. Denne øvelse kan også foregå i den færdige opstilling med 2 modtagere, som stopper bevægelsen.
•Kipbevægelsen kan trænes ved at ligge på en måtte og holde fast i 2 tove. Benene svinges ind over hovedet – næsten om i gulvet, hvorefter hoften strækkes eksplosivt. Samtidig trækkes i tovene og man kommer op at stå. Dette kan udføres fx på kanten af en skumplint. Der vil man opnå en svævefase og landing, pga. niveauforskellen mellem plint og gulv.
•Desuden kan man udføre fase 1- 5 til landing i skumkile placeret med den høje ende 10-20 cm over plinten.
•Sluttelig kan det færdige spring trænes ganske langsomt med 2-3 modtagere og landing i blødt underlag.

Transfer effekt

Positiv transfer til flyvespring, men negativ transfer til spring, hvor der rundes i ryggen (fx ruller og salto)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Basket

Basket
Anvendt teori: Kompendium til Basket C-niveau. Friedrich, Hauge Nedergaard: Basket ABC. Teknik og taktik. Systime 2002
+ Videoer fra DGI og Youtube.
Eleverne har gennemgået teknik v. øvelser og småspil

Der er arbejdet med følgende tekniske og taktiske elementer:

Afleveringer:
• Tohåndsaflevering
• Enhåndsafleverfing
• Studsaflevering
• Aflevering over hovedet

Modtagninger og standsninger:
• Jumpstop eller 1, 2 standsning og derefter evt. pivotering

Driblinger:
• Speeddribling
• crossover-dribling
• beskyttet dribling

Skud:
• Stående skud (begyndere) – Skuddet trin for trin
• Layup (begyndere) – uden dribling og med dribling.
• Hopskud

Forsvar:
• sliding
• Personligt forsvar
• Lidt om forsvarsregler
• (Zoneforsvar)

Angrebsprincipper:
• Individuelle bevægelsesmønstre:
o Triplethreat: Skud, dribling eller aflevering (herunder bla: skudfinte (kængurufinten)
o V-Cut – (og backdoor)
o Screening på bold
Angrebssystem: Give-n-go
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 pardanse

Indhold:
Der er blevet undervist i 3 pardanse, med fokus på det simple dansetrin (grundtrin), holdning/udtryk og et antal variationer (se nedenfor).

Vals:
Holdning: rank, lukket dansefatning
Dansestil: fejende, op/ned bevægelse i diagonale hjørner

Grundtrin +
Variationer:
Ligeud
4*kvarte venstredrejninger
S-form (3 venstredrejninger efterfulgt af 3 højedrejninger

Cha-cha-cha:
Holdning: lukket dansefatning
Dansestil: aktive hofter når man går frem og tilbage
Grundtrin +
Variationer:
New Yorker
Spot-turn (højre/venstre)
Omvendt New Yorker
Damedrejning (inkl. ét grundtrin mellem hver damedrejning)
Chase (damen drejer først)

Jive:
Holdning: åben dansefatning
Dansestil: hoppende, på fodballerne
Grundtrin +
Variationer:
Damedrejning ud + damedrejning hjem
Damedrejning ud + chassé mod hinanden (evt. med hofte) + damedrejning hjem
Damedrejning ud + chassé forbi hinanden med modsat rock-step + damedrejning hjem (ændret rytme)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer