Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Betina Bernhard Utoft, Julie Dyrvig Strenov, Nina Sloth Nielsen, Suzanne Holm-Petersen, Thomas Lyng Andersen
Hold 2018 id/fk (2fk id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Pardans
Titel 2 Volleyball
Titel 3 Springgymnastik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Pardans

Formålet med forløbet pardans er at opnå en forståelse af de centrale elementer af de udvalgte danse. Der afsættes ca. 3 moduler til hver dans, hvor der i starten vil være fokus på grundtrin og enkelte variationer samt på at få en musikforståelse for dansens rytme og tælling. I de efterfølgende moduler vil fokus være på at få bygget flere variationer på og få finpudset dansens trin, teknik og udtryk.

I slutningen sættes variationerne sammen til en rutine, der kan vises/filmes til forløbsprøven. På baggrund af undervisningen og forberedelse hjemmefra, skal du til forløbsprøven kunne vise rutiner til de udvalgte danse, der enten er sat sammen af dig/jer selv eller af din lærer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Volleyball

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Springgymnastik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer