Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jane Brix Bech, Jens Pedersen, Julie Dyrvig Strenov, Nina Sloth Nielsen, Thomas Lyng Andersen, Troels Birch
Hold 2018 id/mw (1mw id, 2mw id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Basket
Titel 2 Rytmisk opvarmning
Titel 3 Orienteringsløb
Titel 4 Springgymnastik
Titel 5 Pardans
Titel 6 Softball

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Basket

Fokuspunkter

Der arbejdes med:
Tekniske elementer:

Stående skud, Lay-up, driblinger, afleveringer, jump-stop

Taktiske elementer:
Give ´n´ Go, v-cut, Backdoor-spil.

Samt evnen til at vurdere og anvende disse elementer i "åbent spil"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Rytmisk opvarmning

Formål og fokus

Der arbejdes frem mod et selvproduceret opvarmningsprogram, der bliver bedømt på

Valg af musik
Evnen til at følge musikkens takter
Valg af øvelser
Evnen til at udføre øvelser ( bevægelseskvalitet)
Elevens evne til at kunne afvikle hele opvarmningsprogrammet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Orienteringsløb

Formål
I dette forløb skal eleverne lærer at løbe og orienterer sig ved hjælp af kort og kopas.

- Kortlæsning (højdekurver, farvekoder, signaturforklaringer, stempelkoder)
- Kompaslæsning, herunder kompasretning og skridttælling.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Springgymnastik

Nøgleord: styrke, smidighed og balance

Fokus på modtagning i såvel håndstand som i kraftspring

Fokus på den strakte krop: håndstand

Fokus på den bøjede krop: forskellige ruller, håndstand rulle
Fokus på delelementer af det færdige kraftspring
Fokus på det færdige kraftspring

Produktion af Akrobatik serie (ruller, balancer og håndstand/hovedstand)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Pardans

Indhold:
Der er blevet undervist i 3 pardanse, med fokus på det simple dansetrin (grundtrin), holdning/udtryk og et antal variationer (se nedenfor).

Vals:
Holdning: rank, lukket dansefatning
Dansestil: fejende, op/ned bevægelse i diagonale hjørner

Grundtrin +
Variationer:
Ligeud
4*kvarte venstredrejninger
S-form (3 venstredrejninger efterfulgt af 3 højedrejninger

Cha-cha-cha:
Holdning: lukket dansefatning
Dansestil: aktive hofter når man går frem og tilbage
Grundtrin +
Variationer:
New Yorker
Spot-turn (højre/venstre)
Omvendt New Yorker
Damedrejning (inkl. ét grundtrin mellem hver damedrejning)
Chase (damen drejer først)

Jive:
Holdning: åben dansefatning
Dansestil: hoppende, på fodballerne
Grundtrin +
Variationer:
Damedrejning ud + damedrejning hjem
Damedrejning ud + chassé mod hinanden (evt. med hofte) + damedrejning hjem
Damedrejning ud + chassé forbi hinanden med modsat rock-step + damedrejning hjem (ændret rytme)
Damedrejning ud + spark med begge ben +  damedrejning hjem.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Softball

Indhold og fokus:
Forløbet giver en introduktion til softballs basale teknisk og taktiske elementer (se nedenfor). Der undervises i starten af forløbet i isolerede færdigheder (kast, batting, og taktik), mens der i slutningen af forløbet spilles det færdige spil. Fokus er på at opnå en forståelse for spillet, mere end en fuldstændig tilegnelse af alle spillets facetter.

Tekniske elementer:  
Kast:
- Overhåndskast: forskudt benstilling, handske-arm pegende fremad, vandret linje mellem overarm/handskearm, bold-arm i L-vinkel, skridt fremefter/kropsrotation, håndledssvirp
- 'Side-arm's kast: bold tæt på kroppen/albue tilbage, vandret fremadførsel af først albue og dernæst bold, afsluttende svirp med håndleddet.

Batting:
- Udgangsposition (handskeside til slagretning) med korrekt fatning (handskehånd nederst; knoer på linje; berører ikke endeknop) og placering af bat (over kasteskulder; vinkelret på kroppen); underarme danner en A-form.
- Svinget rammer bolden i strike-zonen (vurdering af ball/strike); slaget føres igennem til hænder over modsatte skulder.
- Mulighed for bunting.

Taktiske elementer:
-Spillets grundlæggende regler
-Banens områder + betegnelser + opstilling
-Inde- og udeholdets mål: henholdvis at samle så mange points som muligt og at forhindre indeholdet i at få point/få 3 out så hurtigt så muligt
-Pitchers, catchers, shortstops base"passeres" og outfield'eres roller (udeholdet) og batteres, løberes roller (indeholdet)
-Balls, strikes, foul
-Tvunget løb, stjæle baser, homeruns, walks (indeholdet)
-Tvinge ud, gribe ud, røre ud (udeholdet)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer