Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Charlotte Møller, Jari Feld Nielsen, Julie Dyrvig Strenov, Nina Sloth Nielsen, Thomas Lyng Andersen, Troels Birch
Hold 2018 id/nu (1nu id, 2nu id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Basket
Titel 2 Opvarmningprogrammer til musik
Titel 3 Orienteringsløb
Titel 4 Softball
Titel 5 Pardans
Titel 6 Nye og klassiske idrætter.

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Basket

Basket forløb: kønsintegreret, niveaudelt i ét øvet hold og to lettere øvede hold.
Grundregler
Teknik: afleveringer - bryst, studs - modtagning, dribling med god og dårlig hånd, pivotering/dækning af bold, hopskud, lay-ups + 'Real Madrid'
Taktik: zoneopdækning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Orienteringsløb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Softball

Indhold og fokus:
Forløbet giver en introduktion til softballs basale teknisk og taktiske elementer (se nedenfor). Der undervises i starten af forløbet i isolerede færdigheder (kast, batting, og taktik), mens der i slutningen af forløbet spilles det færdige spil. Fokus er på at opnå en forståelse for spillet, mere end en fuldstændig tilegnelse af alle spillets facetter.

Tekniske elementer:  
Kast:
- Overhåndskast: forskudt benstilling, handske-arm pegende fremad, vandret linje mellem overarm/handskearm, bold-arm i L-vinkel, skridt fremefter/kropsrotation, håndledssvirp
- 'Side-arm's kast: bold tæt på kroppen/albue tilbage, vandret fremadførsel af først albue og dernæst bold, afsluttende svirp med håndleddet.

Batting:
- Udgangsposition (handskeside til slagretning) med korrekt fatning (handskehånd nederst; knoer på linje; berører ikke endeknop) og placering af bat (over kasteskulder; vinkelret på kroppen); underarme danner en A-form.
- Svinget rammer bolden i strike-zonen (vurdering af ball/strike); slaget føres igennem til hænder over modsatte skulder.
- Mulighed for bunting.

Taktiske elementer:
-Spillets grundlæggende regler
-Banens områder + betegnelser + opstilling
-Inde- og udeholdets mål: henholdvis at samle så mange points som muligt og at forhindre indeholdet i at få point/få 3 out så hurtigt så muligt
-Pitchers, catchers, shortstops base"passeres" og outfield'eres roller (udeholdet) og batteres, løberes roller (indeholdet)
-Balls, strikes, foul
-Tvunget løb, stjæle baser, homeruns, walks (indeholdet)
-Tvinge ud, gribe ud, røre ud (udeholdet)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Pardans

Indhold:
Der er blevet undervist i 3 pardanse, med fokus på det simple dansetrin (grundtrin), holdning/udtryk og et antal variationer (se nedenfor).

Vals:
Holdning: rank, lukket dansefatning
Dansestil: fejende, op/ned bevægelse i diagonale hjørner

Grundtrin +
Variationer:
Ligeud
4*kvarte venstredrejninger
S-form (3 venstredrejninger efterfulgt af 3 højedrejninger

Cha-cha-cha:
Holdning: lukket dansefatning
Dansestil: aktive hofter når man går frem og tilbage
Grundtrin +
Variationer:
New Yorker
Spot-turn (højre/venstre)
Omvendt New Yorker
Damedrejning (inkl. ét grundtrin mellem hver damedrejning)
Chase (damen drejer først)

Jive:
Holdning: åben dansefatning
Dansestil: hoppende, på fodballerne
Grundtrin +
Variationer:
Damedrejning ud + damedrejning hjem
Damedrejning ud + chassé mod hinanden (evt. med hofte) + damedrejning hjem
Damedrejning ud + chassé forbi hinanden med modsat rock-step + damedrejning hjem (ændret rytme)
Damedrejning i i herrens arm
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer