Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Johan Jannik Bjerrum-Bohr, Johanne Aagaard
Hold 2018 Fy/w (1w Fy, 2w Fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til fysik
Titel 2 Energi
Titel 3 Varme og Nyttevirkning
Titel 4 Kræfter - en introduktion
Titel 5 Tryk og kinetisk gasteori
Titel 6 Lyd og bølger
Titel 7 Lys, bølger og atomer
Titel 8 Solsystemet og vores verdensbillede
Titel 9 Fysik i Tivoli
Titel 10 Arbejde, energi og bevægelse
Titel 11 Statisk ellektricitet
Titel 12 Radioaktivitet
Titel 13 Elektriske kredsløb
Titel 14 Elektriske kredsløb fortsat og Sensorer
Titel 15 Den Antropocæne Tidsalder
Titel 16 Den store historie om Universet, Astrofysik
Titel 17 Repetion af emner
Titel 18 Partikelfysik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til fysik

Introduktion til fysik: Kap 2 og 3.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Energi

Kap 5
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Varme og Nyttevirkning

Kap 5 + 12
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Kræfter - en introduktion

Kræfter
Newton tre love
Gnidningskræfter
Snorkraft
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Tryk og kinetisk gasteori

Noter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Lyd og bølger

kap 17
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Lys, bølger og atomer

Kap 19
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Solsystemet og vores verdensbillede

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Fysik i Tivoli

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Statisk ellektricitet

Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Elektriske kredsløb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Elektriske kredsløb fortsat og Sensorer

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Erstatningsmodstand - foreløbig afl 27-02-2020
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Den Antropocæne Tidsalder

Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Den store historie om Universet, Astrofysik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Partikelfysik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer