Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Johanne Aagaard
Hold 2018 Fy/y (1y Fy, 2y Fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Verdensbilledets udvikling
Titel 2 Kræfter, tryk og opdrift
Titel 3 Energi
Titel 4 Bølger
Titel 5 Atomer
Titel 6 Atomkerner
Titel 7 Bevægelse (Kinematik)
Titel 8 Relativitetsteori
Titel 9 Ellære
Titel 10 Vesuv og vulkaner
Titel 11 elektriske sensorer og Arduino
Titel 12 Universet
Titel 13 Den nære astronomi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Verdensbilledets udvikling

Verdensbilleder, Geocentrisk og heliocentrisk verdensbillede
Vigtige videnskabsmænd, paradigmer og paradigmeskifte
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kræfter, tryk og opdrift

Nøglebegreber:
Newtons love, fjernkraft, kontaktkraft, angrebspunkt, tyngdekraft, masse, tyngdeaccelerationen, gnidningskraft, sammensatte kræfter og kræfternes parallelogram.
Tryk, tryk i væsker, opdrift og Archimedes’ lov.
Temperatur, temperaturskalaer og absolut temperatur.
Forsøg:
Måling af gnidningsmodstand
Kræft og masse – sammenhængen mellem tyngdekraften på et lod og loddets masse
Opdrift – undersøgelse af hvad opdriften på et legeme nedsænket i vand afhænger af
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikjournal - Gnidningskraft 13-12-2018
Fysikaflevering - Kræfter 19-12-2018
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Energi

Nøglebegreber:
Energiformer, energiomdannelser, energibevarelse, energikvalitet, effekt, nyttevirkning, energikilder og miljø.
Mekaniske energi og arbejde: arbejde, kræfters arbejde, potentiel energi, kinetisk energi, mekanisk energi, mekanisk energibevarelse, ændring af mekanisk energi og ydre arbejde.
Termisk energi og varme: varme, termisk energi, varmestråling, varmeledning, varmelærens 1. hovedsætning, adiabatisk proces, opvarmning og afkøling, varmekapacitet, specifik varmekapacitet, tilstandsform, smeltepunkt, kogepunkt, faseovergang, specifik smeltevarme og fordampningsvarme.
Forsøg:
• Bestemmelse af specifik varmekapacitet af to lodder
• Bestemmelse af specifik fordampningsvarme af vand
• Mekanisk energibevarelse af en bolds frie fald mod jorden
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikrapport - Opdrift 22-01-2019
Fysikaflevering - varmeenergi 29-03-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Bølger

Nøglebegreber:
Transversalbølger, longitudinalbølger, harmoniske bølger, amplitude, bølgelængde, periode, frekvens, hastighed, bølgeformlen, elektromagnetiske bølger, det elektromagnetiske spektrum, lys, interferens, plane bølger, afbøjning, ringbølger, Huygens’ princip, optisk gitter, gitterformlen.
Spejling, indfaldsvinklen, udfaldsvinkel, refleksionsloven, brydning, brydningsvinkel, brydningsloven, lysets brydning, brydningsindeks, totalrefleksion, grænsevinkel.
Lydbølger, bølgetype (mekanisk og longitudinal), sammenhæng mellem frekvens og tonehøjde, lydens hastighed, Dopplereffekten
Forsøg:
• Lysets brydning i akryl
• Gitterforsøg – bestemmelse af en lasers bølgelængde ved brug af optisk gitter

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Atomer

Nøglebegreber:
Atomets opbygning, protoner, neutroner, nukleoner, elektroner.
Fotoner, fotonenergi, fotoelektrisk effekt, Bohrs atommodel, emission, absorption, linjespektrum, Bohrs postulater, stationære tilstande, hydrogenatomet og Rydbergs formel, energiniveauer, emissionsspektre, absorptionsspektre og kontinuert spektrum.
Kvantefysikkens verdensbillede og dobbeltspalte eksperientet,


Forsøg:
• Spektrallinjer - bestemme emissionsbølgelængderne af forskellige stoffer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Atomkerner

Nøglebegreber:
Atomets opbygning, isotoper, kernekort/isotopkort, bevarelsessætninger, α-henfald, β--henfald, β+-henfald, elektronindfangning og γ-henfald.  
Henfaldsloven, halveringstid, aktivitet, henfaldskonstant, Geiger-Müller røret, ioniserende stråling, absorption af stråling, absorption af γ-partikler, intensitet og halveringstykkelse.
Masseenergi, Einsteins relation mellem masse og energi, hvilemasse, kernemasse, massedefekt, Q-værdi, fission, fusion

Forsøg:
• Henfaldsloven og halveringstid
• Bestemmelse af henfaldskildetype (hvilke typer stråling er de i kilderne)
• Absorption af gammastråling i bly
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Bevægelse (Kinematik)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Relativitetsteori

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Vesuv og vulkaner

Som forberedelse til studieturen snakker vi om Vesuv, som I skal bo lige ved.
Vulkaner :D
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 elektriske sensorer og Arduino

I forlængelse af ellære arbejder vi med elektriske sensorer.
Kredsløb og sensorer med Arduino
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Universet

Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Den nære astronomi

Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer