Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Christian Giese, Mehmet Temizsoy
Hold 2018 Ke/i (2i Ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Organisk kemi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Organisk kemi

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kemirapport: Phosphorsyreindhold i cola 19-11-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer