Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) August Mandal, Casper Dahl Rasmussen, Nils Schultz Ravneberg
Hold 2018 Ke/z (1z Ke, 2z Ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Atomer
Titel 2 Repetition af redoxreaktioner
Titel 3 Reaktionshastighed
Titel 4 Kemisk ligevægt
Titel 5 Syrer og baser
Titel 6 Organisk kemi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)