Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e) Solveig Søltoft-Jensen
Hold 2018 Fr/einw (1einw Fr, 2einw Fr)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Skoleåret 2018-2019
Titel 2 Skoleåret 2019-2020

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Skoleåret 2018-2019


INTROFORLØB aug.-nov. 2018

PORTRAITS:

Marie-Louise se présente (Par Ecrit)
Jacques Prévert: Pour faire le portrait d'un oiseau
Autoportraits/portraits mutuels - devoir oral

I tilknytning hertil teori og øvelser med être og avoir samt 1. bøjningsverber i nutid OG adjektivernes kongruens.

LE CONTE:

Charles Perrault: Le Petit Chaperon rouge
Til sammenligning Grimms version (på dansk)
Cendrillon (Louis Bertignac/Téléphone 1998)
L'enfant serpent

Herunder kunne genkende verbaltiderne passé simple og imparfait.
Samt teori og øvelser mht billedanalyse.

Udleveret kompendium på 28 sider, tekster og grammatik.                                            28 SIDER

NOVEMBER-MAJ 2018-2019

LES SDF: Samlet 11,7 SIDER

Sous les ponts de Paris 1 + 2, herunder lidt billedanalyse (= 12a + 12b i S'il Vous plaît 1) - 1 S
Dans le métro A + B (Franskbogen stk. 32) - 2 S
Les Restos du Coeur (Carte Blanche stk. 20) - 3 S
Jacques Prévert: En été comme en hiver, Spectacle 1951 - 1,5 S
Filmen Les Amants du Pont-Neuf (2 timer) + tilhørende spørgsmål - 4,2 S

RENCONTRES CULTURELLES: Samlet 11 SIDER

La Valise (fra La Valise, Marko 1980), herunder lidt billedanalyse - 3 S
Culture et Camembert ( do.do.) - 2 S
2 kulturmødebilleder + gruppefremlæggelse/billedanalyse - 3 S
Kiffe kiffe demain, uddrag af romanen af samme navn, 2004 - 3 S

Ekskurs: Onlinetest mhp deltagelse i Sprogolympiaden - 1 SIDE

CRIME/CRIMINALITÉ: Samlet 18 SIDER

Filmen Le Boucher (Chabrol), 1969. Efterbehandling: spørgsmål, beskrivelser, tolkninger - 4 S
J'ai dansé avec une morte (Police) + tilhørende arbejdsspørgsmål af forskellig art. - 13 S
La dame des B... (Il était une fois), både crime og conte - skr. hj.opg. - 1 S

Grundbøger: Par Ecrit Grundbog m. tilhørende øvelser + Høybye: De franske verber
Afviklet §§ 2-9, & 11-13 i P.E. i 1.g - 23 SIDER
                                                                                      Samlet 2018-2019 = 92,7 SIDER
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Skoleåret 2019-2020LA GUERRE: Samlet 66,57 S + 18 S på dansk

Au revoir, les enfants - filmen (1t.40min.) og læsning af scenerne 1, 2, 9, 13, 26, side 102-103 (del af scene 32), 36, 49-53 - samt de tilhørende spørgsmål til sc. 36, 49 og 53. Desuden en side fra nettet kaldet 'la composition du film' - 38,67 S
Plus indledningsvis læsning af den danske indledning i bogen - 13 S på dansk
Simone de Beauvoir: La Rafle (uddrag af romanen 'Le sang des autres') + tilhørende spørgsmål - samt en blandet resumerende & tolkende ppt-oversigt på hhv fransk og dansk sideløbende - 9,6 S
Baggrundslæsning på dansk: 'Eksistentialisme' fra 'Litteraturens veje', systime 2012 - 1 S på dansk
Filmen 'Elle s'appelait Sarah' (1t.46min.) - 3,53 S
Le voyage de M. Villaret (fra Grégoire Brainin: Histoires extraordinaires de 'Moineau', Editions Le Cercle d'Or) - foregår i 1943, ud over indhold fokus på imparfait vs. passé simple - 1,11 S
Filmen 'Le vieil homme et l'enfant' (foregår i 1943), m. Michel Simon, fra 1966, 1 t. 25 min. - 2,83 S
Filmatiseringen af Guy de Maupassants novelle 'Deux Amis', som foregår under den fransk-tyske krig 1870-1871. Lavet af Dimitri Kirsanoff 1946, 25. min., ligger på YouTube. Anvendt som optakt til læsning af selve novellen og som skr. hj.opg. - 0,83 S
Guy de Maupassant: Deux Amis (1883) + aflytning af oplæsning af novellen på YouTube = udtaletræning hjemme - 10 S
Baggrundslæsning på dansk (Indl. til bogen G. de M., sept contes, Systime 1996) - 4 S på dansk

SPROGDAG: Vurderet til 6 S

I løbet af dagens 4 moduler brugte vi noget materiale fra NCFF, Det Nationale Center for Fremmedsprog, nemlig "Dyrk sproget - en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever". Det bestod af læsning af tekster samt ordforråds-, formulerings- og grammatikøvelser i tilknytning hertil - samt til sidst produktion af en video inden for det emne, man nu valgte. De mulige emner var: Le repas du midi, L'emploi du temps og Les fêtes et l'alcool.  


L'ALGÉRIE: Samlet 38,23 S + 34 S på dansk

Dakia, fille d'Alger (de 5 første kapitler af dagbogen, foregår i 1994) - velstående familie - 21 S
Baggrundslæsning på dansk: 'Algeriet og militærkuppet i 1992', uddrag fra 'Islam, Klassiske og nutidige kilder', Panthéon, 2002 + Dakia, fille d'Alger = 1 side på dansk om den historiske baggrund, Obsessions, Gyldendal 2002 + en anmeldelse på fransk af Dakia..., ½ side skrevet af en ung marokkansk pige (Layla A.) - 6 S på dansk + 0,5 S
Boris Vian: Le déserteur (tekst og lyd - brugt til udtaletræning og et nærmere kig på tid, bøjning og form af tekstens verber) - 1S (hører også til temaet GUERRE)
Rachida, Breve fra Algeriet, 1. del (dansk) og 2. del (fransk) - tekst og film (52 min.) (autentisk materiale) - foregår i starten af 1990'erne - fattig familie - 2. del 5,73 S + 1. del 28 S på dansk (baggrundslæsning)
Vous êtes trois, j'en garde un (in Par Ecrit Grundbog side 92-93 =
uddrag af romanen 'La vitre' (faction) af Robert Merle, 1970) - 2S

Par Ecrit, teori og øvelser i 2.g: §§ 15-17, 19-22, 25-31, 41 -  31 S

                                                                         SAMLET 2019-2020 135,80 S + 52 S på dansk
SAMLET 1. + 2. g = 2018-2020 = 228,5 sider på fransk og 52 sider på dansk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 59 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer