Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Betina Bernhard Utoft
Hold 2019 bi/f (2f bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 1. Hvad er sundt?
Titel 2 2. Det er generne, der gør dét!
Titel 3 3. Køn og reproduktion
Titel 4 4. Landbrug og næringsrige søer

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 1. Hvad er sundt?

Vi skal arbejde med de tre forskellige næringsstoffer, kulhydrat, fedt og protein samt hvor man får dem fra i kosten og hvilken funktion de har i kroppen. Vi skal se på fordøjessystemet og enzymer, samt hvordan de forskellige makronæringsstoffer nedbrydes og optages i kroppen (membrantransport og diffusion). Vi skal også snakke om energibalance og sundhed og se på, hvad der sker med kulhydraterne når de forlader fordøjelseskanalen og skal optages i cellerne (blodsukkerregulering). Vi runder af med at tale om diabetes og overvægt.

Forsøg:
- Nedbrydning af stivelse vha. spytamylase
- Diffusion i agarterning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 2. Det er generne, der gør dét!

Vi arbejder med:

- Gener og deres nedarvningsmønstre (autosomal/kønsbundet og dominant/recessiv egenskaber). Som et eksempel på nedarvning undersøger vi blodtypesystemerne AB0 og rhesussystemet.
- Genetiske grundbegreber, som f.eks. allel, homo/heterozygot, homolog/heterolog, genotype og fænotype.
- Opbygning af DNA, hvordan generne aflæses i proteinsyntesen (det centrale dogme), samt hvordan der opstår ændringer i form af mutationer.
- Mutationer inkluderer arbejde med mutationer for laktosetolerance, punktmutationer (deletion, substitution mm.) samt kromosomale mutationer.
- Genetiske fingeraftryk (gentest), kloning og på de etiske aspekter i at bruge dem.

Forsøg mm:
- DNA-ekstraktion i kiwi
- Blodtypebestemmelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 3. Køn og reproduktion

Vi skal se på manden og kvindens hormoner, samt på hvordan de reguleres og påvirker kroppen. Vi kigger også på hvordan prævention kan gribe ind i kvindens menstruationscyklus og dermed forhindre graviditet. I denne sammenhæng arbejder vi med kønssygdomme og bakterievækst. Vi snakker om kønscelledannelse (meiose), samt hvordan meiosefejl opstår og betydning af disse (kromosomtalsmutationer). Desuden kommer vi omkring forplantning og fosterdiagnostik.

Forsøg:
- Hygiejneforsøg
- Smittespredning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 4. Landbrug og næringsrige søer

I dette forløb skal vi arbejde med:

- Fotosyntese, respiration og vækst i økosystemer
- Abiotiske og biotiske faktorer
- Energistrømme og C-kredsløbet
- Forureningsbestemmelse af en sø vha makrofaunaindeks-metoden
- Økosystemer og fødenet
- Biodiversitets betydning for økosystemer

Forsøg:
- Forureningsundersøgelse af Gentofte Sø
- Bromthymolblåt og vandpest - respiration og fotosyntese med pH indikator
- Gæring
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer