Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Emil Bengal Christensen
Hold 2019 bi/x (2x bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Økologi og vandløb
Titel 2 Tarme med charme
Titel 3 Genetik
Titel 4 Forplantning og kønssygdomme
Titel 5 Mikrobiologi og bioteknologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Økologi og vandløb

Vi skal arbejde med biologiske systemer på stor skala og biologiske organismers indbyrdes samspil. Vi ser på hvordan samspillet mellem organismer har indflydelse på økosystemers opbygning og stofkredsløb. Vi har fokus på vandløb. I dette forløb skal vi arbejde med:
- Fotosyntese, respiration og vækst i økosystemer
- Abiotiske og biotiske faktorer
- Energistrømme og C-kredsløb
- Vandløbets opbygning
- Forureningsbestemmelse af et vandløb vha. makrofaunaindeks
- Økosystemer og fødenet
- Biodiversitets betydning for økosystemer
Forsøg:
- Fotosyntese og respiration i vandpest
- Bestemmelse af vandkvaliteten i Mølleåen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Tarme med charme

I dette forløb skal vi beskæftige os med kroppens energibalance, stofskifte og sundhed. Vi ser blandt andet på hvordan makronæringsstoffer er opbygget, hvordan de fordøjes og hvilken funktion de har i kroppen. Vi dykker også ned i hvordan fordøjelsessystemet fungerer samt enzymer og deres funktion. Til sidst ser vi nærmere på hvordan kroppens celler udnytter energien fra vores mad og hvilke mekanismer der regulerer blodsukkeret.  Emnerne i forløbet er:
- Energibalance
- Stofskifte
- Opbygningen af kulhydrater, fedt og proteiner
- Fordøjelsessystemet
- Enzymer
- Cellers respiration
- Aerobt og anaerobt arbejde
- Regulering af blodsukker
- Diabetes
Forsøg: enzymforsøg med spytamylase
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Genetik

Vi skal arbejde med principperne bag nedarvning i både klassisk og molekylær forstand. I lærer at forstå de forskellige strukturniveauer i forholdet mellem genotype og fænotype, herunder opbygningen og funktionen af nukleinsyrer og proteiner. Emnerne i forløbet er:
- DNA’s opbygning
- Kromosomer
- Arvelige bygningstræk
- Proteinsyntese
- Blodtyper
- Mutationer
- Genetiske sygdomme
- Mitose og meiose
Forsøg: Isolering af DNA fra kiwi, blodtypebestemmelse, mikroskopering af mitose i løgrodspids
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rapport om blodtypebestemmelse 17-02-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forplantning og kønssygdomme

I forløbet beskæftiger vi os med mandens og kvindens kønsorganer samt hormoner. Vi ser i den forbindelse på hormoners virkningsmekanismer, fosterudvikling, prævention samt smitte med udvalgte kønssygdomme. I forløbet kommer vi ind på:
- Meiose
- Mandens testosteronregulering
- Produktion af sædceller
- Menstruationscyklus
- Graviditet og fosterudvikling
- Prævention
- Kønssygdomme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Mikrobiologi og bioteknologi

Vi beskæftiger os med mikroorganismers betydning for vores sygdom og sundhed. Vi starter med grundlæggende cellebiologi og stiller derefter skarpt på både gavnlige mikroorganismer for vores sundhed og industri samt patogene bakterier. I forløbet kommer vi ind på:
- Den prokaryote celle
- Respiration og gæring
- Mikroorganismers vækst
- Gensplejsning
- PCR
- Antibiotika
Forsøg: Mikroorganismers vækst
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Infektion og antibiotika opgave 21-04-2020
Vækst af mikroorganismer 30-04-2020
Individuel videoaflevering 14-05-2020
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer