Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Anne Juhl Sørensen, Karin Bagger Stibius Ipsen
Hold 2019 fy/z (2z fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til fysik
Titel 2 Energi
Titel 3 Bølger
Titel 4 Atomer og radioaktivitet
Titel 5 Nær astronomi og kosmologi
Titel 6 repetetion

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Energi

Forløbet om energi:

Energiformer
Energiomdannelser
Enheder: J, kWh
Effekt
Nyttevirkning
Elektrisk energi
Varmeenergi: Opvarming, smeltning, fordampning.
Specifik varmekapacitet, specifik smeltevarme, specifik fordampningsvarme
Mekanisk energi (potentiel og kinetisk)
Mekanisk energibevarelse
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
2z fy: Rapport: Nyttevirkning 09-09-2019
2z fy: Rapport: Mekanisk energibevarelse 26-09-2019
2z fy prøve i energi 01-10-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Bølger

Bølger og lyd, evt. også lys.

Mekaniske bølger, periodiske bølger, længdebølger, tværbølger.
Bølgebegreber: bølgelængde, amplitude, frekvens, hastighed, periode.
Bølgeligningen
Interferens
Dopplereffekten
Lydintensitet og lydniveau
Stående bølger
Strengeinstrumenter
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
2z fy og Ma: Projekt interferens 19-12-2019
2z fy og Ma: Projekt interferens, gruppeafl 19-12-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Atomer og radioaktivitet

Forløbet om atomer og radioaktivitet omhandler:

Atomets opbygning
Bohrs atommodel
Isotoper
Ioner
Radioaktivitet (alfa, beta, gamma)
Henfaldsloven
Aktivitet
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Bremsning af stråling 03-02-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer