Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Jens Pedersen
Hold 2019 ng/k (2k ng)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Jordens vilde kræfter
Titel 2 Fra Fossile brændsler til vedvarende energi
Titel 3 En verden af plastik – Bæredygtigt forbrug
Titel 4 Kampen om vandet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Jordens vilde kræfter

I dette forløb vil vi arbejde med de voldsomme kræfter, der hersker på jorden. Derfor vil vi fordybe os i de kræfter der forbindes med pladetektonisk aktivitet, herunder jordskælv og vulkanudbrud og de følgeeffekter der forbindes med disse.
Vi skal finde ud af:
- Hvordan Jorden er opbygget
- Hvad det geologiske kredsløb er
- hvordan jordskælv opstår
- hvordan de tektoniske plader hænger sammen, og hvilke pladegrænsetyper der findes
- hvorfor de tektoniske plader bevæger sig
- hvad jordskælvsbølger er
- og hvordan tsunamier hænger sammen med pladetektonik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Fra Fossile brændsler til vedvarende energi

I dette forløb skal vi - med udgangspunkt i Danmarks energiforsyning - arbejde med hvordan vi i et land som Danmark får dækket vores energibehov, og hvilke udfordringer dette medfører.

Vi skal først og fremmest fordybe os i den nuværende energiforsyning, hvor olie spiller en stor rolle, og Danmark selv er et olieproducerende land.
Vi skal derfor arbejde med begreber som:
- Oliedannelse
- Olievindue
- permeabilitet og porøsitet
- kildebjergart og reservoirbjergart
- oliemigration
- oliefælde
- ressourcer og reserver
- kulstofkredsløbet

Vi arbejder også med alternativer til den nuværende energiforsyning, og skal derfor beskæftige os med:
- solenergi
- vindenergi
- a-kraft
- bioenergi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 En verden af plastik – Bæredygtigt forbrug

- Forbrug og affald i i- og ulande
- Havenes plastiksupper
-       Havstrømmene og corioliseffekten
o Feltarbejde: indsamling af affald på stranden
- Mikroplastik – også fokus på rensningsanlæg og vandressourcer
- Bæredygtigt forbrug med fokus på plastikaffald

Bæredygtighed generelt – FNs verdensmål (generelt i forhold til bæredygtighed)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Strandrensning 09-02-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Kampen om vandet

Vi tager udgangspunkt i vandets kredsløb og gennemgår ligeledes nedbørsdannelse og forskellige nedbørstyper.

Derefter ser vi på globalt perspektiv i forhold til vandet rolle i fødevareproduktion.
Der vil især være fokus på:
- Jorde og plantenæringsstoffer i Danmark og i troperne
- Dyrkningssystemer
- Jordbrug og klima.

Afslutningsvis ser vi nærmere på forskellige cases med vandkonflikter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer