Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Stine Marie Bøttern
Hold 2019 la/a (2a la)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 introduktion til latin
Titel 2 Romersk poesi 1) Martial
Titel 3 Romersk lyrik 2) Catul
Titel 4 Fabler
Titel 5 Stoicisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Romersk poesi 1) Martial

ORIGINALTEKST:  MARTIAL 3,26; 1,64; 10,8; 9,10; 6,60; 1,38; 1,32; 1,10; 9,97 = ca. 1,5 NS I ALT

SEKUNDÆRLITTERATUR: (introduktion til Martial – i martialkompendiet) 1,5 I ALT


Indhold:
I dette forløb stifter eleverne bekendtskab med den romerske digter og provokatør Martial. Vi læser udvalgte epigrammer af Martial og taler om deres indhold og form.
Eleverne opnår kendskab til Martials stil og emneområder. Derudover får eleverne kendskab til epigramgenren og dens karakteristika.

Grammatik:
Basal sætningsanalyse
Infinitiv
Verber i passiv
Instrumental ablativ
Akkusativ med infinitiv
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Romersk lyrik 2) Catul

ORGINALTEKST:  CATUL 3, 5, 7, 43, 51, 70, 85, 58 = 3,05 NS I ALT

SEKUNDÆRLITTERATUR: INDLEDNING TIL I SENG MED ROMERNE 5ns, CATUL AFSNITTET I PAIDEIA 3ns = 8ns I ALT


I dette forløb skal eleverne stifte bekendtskab med den romerske digter Catul, en af Martials helt store forbilleder.
Forløbet giver indblik i Catuls forfatterskab med fokus på hans Lesbiadigte. Catul læses som eksempel på den litterære bevægelse, neoterikerne, og vi kigger på hans nyskabende og græsk inspirerede digte. I denne forbindelse læser vi den græske digter Sapphos digt 31 og snakker om Sapphos betydning for Catul. Overordnet fokuserer vi på Catuls antiheroiske og følelsesforvirrede portrættering af sig selv (digter-jeget, som læses biografisk), Lesbia og deres forhold. Lesbiafiguren læses biografisk, og hun tolkes som et dæknavn for den gifteadelsfrue Clodia.
I forløbet opnår eleverne viden om den antikke opfattelse af køn, seksualitet og kærlighed. Særligt er der fokus på den stereotypiske mand og kvinde i det antikke Rom og Catuls afvigelser fra normen - herunder bruges begreber "aktiv" og "passiv", morbus amoris, og "homo mollis".  

Ny grammatik:
imperfektum (datid)
De tre modi: konjunktiv, imperativ og indikativ
Præsens participium aktiv (PPA) - participiernes form og funktion
pronominer: personlige pronominer og demonstrative pronominer

https://docs.google.com/document/d/1HVAsoEscB2vMCcz1ve4WG_X0J0kRYKwUJvADX5GKO08/edit
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Fabler

Kendskab til den antikke fabelgenre og dens historiske baggrund samt senere tiders brug af
genren. Reception af romerske fabler.
Fablens politiske undertoner, herunder også modsætningsparrene: de stærke og de svage,
de snedige og de dumme. Kritik af magthaver (herunder eneherskere).

Indholdsanalyse: morale (promythion og epimythion), fablens belærende funktion (fabula docet),  antropomorfe (menneskelige) karakterer; stereotyper; modsætningspar;

Ny grammatik: perfektum;

Fabler:
"Frøen der pustede sig op" I,24
"Vacca, capella, ovis, et leo", I,5
"Lupus et agnus" I,1
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Stoicisme

Vi har fået en introduktion til stoisk filosofi med særligt fokus på stoikernes opfattelse af fornuften (ratio), tilfældet (fortuna), skæbnen (fatum) og følelserne (affectus). Vi læser uddrag af Senecas brev 47 også kendt som "slavebrevet" på latin, samt hele brevet i oversættelse. I denne forbindelse snakker vi også om Senecas humanisme.   

Kernetekst
Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales, epistula 47, afsnit 1-5 = ca. 3 ns

Antik tekst i oversættelse
Seneca, Moralske breve til Lucilius, brev 47, oversat af K. C. Madsen & H. Gregersen 2009.


Baggrundstekst
Brian Andreasen & Jens Refslund Poulsen, Paideia. Grundbog til oldtidskundskab, Systime 2012, s. 159-166.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer