Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Hanne Bruun
Hold 2019 ol/e (3e ol)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Guderne, skulpturen og historie
Titel 2 Skæbne og drama
Titel 3 Homer, helten Odysseus og kvinderne
Titel 4 Demokrati, retorik og krig
Titel 5 Kend dig selv

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Guderne, skulpturen og historie

20%

Med udgangspunkt i den græske og romerske skulpturs og relieffets udvikling belyses Grækenlands historie i store træk og i 5.århundrede mere indgående. Samtidig introduceres de olympiske guder med billedfremstillinger og opstilling af forskelige mindmaps. Besøg på Glyptoteket med efterfølgende egne fotos
gennemgåede monumenter

kejserportrætter og republikanske portrætter. Hertil Sueton om Augustus

Herodot "Polykrates' ring"

Perspektivering:
Som under "Skæbne og Drama", dvs Sophie Scholl - filmen

Baggrundsstof:

Hesiod "Theogonien" - danner udgangspunkt for gudegenealogien
Hjortsø "Græske guder og helte"
Paideia siderne 45-54, 93-100, 129-136, 171-176, 201-206, 247-249 med samtlige figurer og tilhørende perspektiveringer.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Skæbne og drama

20%.

Vi har her fokus på dramaets funktion i det athenske samfund i 5. århundrede, dramaets opbygning og begreber samt konflikten mellem den traditionelle skæbnetro og  samfundsmagten.

Sofokles "Antigone"

(POlykrates' Ring)

Perspektivering:
Uddrag af film "Sophie Scholl - die letzten Tage"

Perspektivering:

Film "Sophie Scholl: Die letzten Tage" med fokus på forhørssekvenserne og diskussioner med forhørsleder Mohr.
Samme bruges til perspektivering i "Kend dig selv"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Homer, helten Odysseus og kvinderneForløbsbeskrivelse:
I dette forløb skal eleverne stifte bekendtskab med den tidligste europæiske litteratur, det homeriske epos.

Målet er, at eleverne skal tilegne sig viden om det homeriske formsprog og de homeriske heltes verden og livsvilkår herunder begreber som skæbneforståelsen (fortsættes i dramalæsningen) og do-ut-des tanken.

Vi fokuserer også  på den homeriske helts relationer til  kvinder og drager paralleller til Hollywood-helten og den nyere tids mere pacifistisk indstillede helt

Gudernes rolle ses som en fortsættelse af deres præsentation i første forløb med særlig vægt på deres antropomorfisme.

Begreber:
kleos - timé
daktyliske heksametre, formelvers, epiteter, patronymika
prooimion, musepåkaldelse
nostos
homerisk lignelse
hybris - ate - nemesis
det homeriske spørgsmålKunsten fra første forløb afsluttes parallelt med tekstlæsning

Homer Odysseen: 1.sang, vers 1-105, 5.sang, vers 1-254, 6.sang, vers 1-258 og 9.sang, vers 105-566

Perspektivering:
Wolfgang Petersen "Troy"
Halfdan Rasmussen: "Noget om helte"


Paideia side 11-44 med særlig fokus på det græske epos
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Demokrati, retorik og krig

20%

Forløbet tager udgangspunkt i aktuelle politiske konstellationer - i dette tilfælde med fokus på det danske folketingsvalg, Brexit og konflikter i Mellemøsten,

Formålet er således bl a at belyse, om antikkens debat om styreformer tager højde for dilemmaer, vi kender i dag samt i hvor høj grad denne debat om den bedste styreform prægede antikkens tænkere


Thukydid "Perikles' Gravtale"
Platon om demokratiet.
Cicero De re publica uddrag i Thiedeke "Ansigt til ansigt med grækerne"

Perspektivering:

Lincoln "Gettysburg Adress"

Baggrundsstof:

Paideia: side 62-80 (med fokus på skæbnesynet, de to krige, Thukydid og Perikles)

BBC Dokumentar "Sandheden om det athenske demokrati" 1 og to

Baggunddstof om det athenske demokrati udarbejdet i klassen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kend dig selv

20%

Indføring i Platons filosofi samt kendskab til Sokrates-skikkelsen i hans forfatterskab og historien.. Platons

filosofiske og politiske verdensbillede (indgår ligeledes i forløb 5). Ved læsningen af Apologien opnås desuden forståelse for politiske og filosofiske retninger i det sene 5.århundrede samt argumentationsanalyse i forbindelse med den sokratiske metode.

.

I "Kend dig selv":
Hulebilledet, side 168-170
Dialogen Menon i uddrag.Baggrundsstof: Paideia side 137-154

Perspektivering:

Filmen Truman show.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer