Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Marianne Falck Villemoes
Hold 2019 re/x (3x re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 INTRO - BRILLEKURSUS
Titel 2 KRISTENDOMMEN
Titel 3 ISLAM
Titel 4 BUDDHISMEN
Titel 5 REPETITION / ETIK / AKTUELT

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 INTRO - BRILLEKURSUS

INTRODUKTION TIL RELIGIONSFAGET

BRILLEKURSUS
in Grundbogen til Religion C, Lene Madsen et.al. Systime 2012-2015, s. 11-19:

Religion i det senmoderne samfund
Fakta om religion i det senmoderne samfund
Hvad er religion?
Hvordan undersøger man religion?
Brillekursus


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 KRISTENDOMMEN

KRISTENDOMMEN

ANVENDT  MATERIALE:
RK: Religion og kultur – en grundbog. Esben Andreasen m.fl. Systime 3. udg. 2010
Bibelen: GT 1931 + NT 1948 /  Bibelen 1992  / Bibelen online
Diverse: Perspektiverende tekster, se forløbsbeskrivelsen.
Perspektiverende billeder: Skabelse / Syndefald / Jesu lidelse, død og opstandelse.
Film: DR.DK 5 skarpe om de kristne skrifter, om Løgstrup, om de kristne ritualer, om Luther.


1. SKABELSEN
Tekst: 1. Mos. 1 + 2
Baggrund: Myter + To sprog. Kopi.
(fra Jens T. Berthelsen m.fl.: Religion, Gyldendal 1985, s. 51-52 + 27)  
RK s. 13n – 15n: Myter
RK s. 156 - 157n: Verdensbilledet. Gudsbegrebet. Skabelsesmyten

2. SYNDEFALDET
Tekst: 1. Mos. 3
Baggrund: RK s. 157 n - 158 m: Syndefaldsmyten

Kopi RK 2. udg. s. 269 ø: Fundamentalisme
samt s. 275 – 276m: Indefra eller udefra

3. DEN JØDISKE PÅSKE
Tekst: 2. Mos. 12  
Baggrund: RK s. 23 m - 25 ø: Offer + s. 134 n om Påske (i jødedommen)

4. LOVEN - DE TI BUD
Tekst: 2. Mos. 19 + 20
Baggrund: RK s. 15-17: Apokalyptik: kunsten at åbenbare

5. MESSIANSKE FORESTILLINGER
Tekst: Esajas  35 + Esajas fra Kap. 52,13 til Kap. 53,12 + Daniel 7, 9 -18
Luk. 4, 14-24 (med henvisningerne til Esajas 61,1ff + 11,2): Jesus i Synagogen
Esajas 7,14
Baggrund: RK s.143-147m: Hvad er kristendom? Det gamle Israel og jødedommen
GT – Tidslinie i klassen.

6. JESU DÅB OG FRISTELSE
Tekst: Mark. 1, 1-22: Dåb, fristelse, discipelkaldelse mm.
Desuden kopi fra synopsen s. 15-17:
Jesu dåb:  Matt. 3, 13-17 +  Mark. 1,9-11 + Luk. 3,21-22
Jesu fristelser: Matt. 4,1-11 + Mark. 1,12-13 + Luk 4,1-13
Baggrund: RK s. 147m – 148n: Jesus af Nazareth – Jesus Kristus
5 skarpe om de kristne skrifter DR.DK
Palæstina på Jesu tid. Poulsen, A. & Schouw-Madsen, J (1996) Kristendom i nutid. Gyldendal. s. 140-142.pdf

7. JESU GERNINGER
Tekst: Mark. 1,23 - 2,17: Helbredelser
Mark. 2,23 - 28: Aksplukningen på sabbaten
Mark. 3,1- 6: Manden med den visne hånd

8. BJERGPRÆDIKENEN
Tekst: Matt. 6, 1-15 : Fadervor
Matt. 5: Af Bjergprædikenen
Baggrund: RK s.169 – 170ø: Næstekærlighed
Perspektiv: P.G. Lindhardt: Kristendommen har ingen moral.
(Forman. Den kristne religion s. 174)
Baggrund: RK s. 163ø: Professoren, som afskaffede det evige liv

9. LIGNELSER
Tekst: Luk. 10, 25-37: Den barmhjertige samaritaner
Perspektiv: K.E. Løgstrup: Den gyldne regel og næstekærligheden.
(Om Kristendommen, red. A. Sørensen, Gyldendal 1995, s. 234-237)
Baggrund: RK s. 164m – 165m: Løgstrups skabelsesteologi
RK s. 255m -257m: Interdependensetik: Løgstrup
5 skarpe om Løgstrup DR.DK

10. NADVEREN – EN KRISTEN RITE
Tekst: Mark. 14, 12-26: Påskemåltidet og Nadverens indstiftelse                             
Thorkil Vanggaard: Messeofferet.
(Religionerne, Jacobi og Josephsen, Munksgaard 1986, s. 241-242)
Baggrund: RK s. 166m -168n: Dåb og Nadver. Overgangsriter.
RK s. 154: Kristendommens hovedretninger
5 skarpe om de kristne ritualer DR.DK

11.  KORSFÆSTELSEN OG OPSTANDELSEN
Tekst: Mark. 14, 27 - 16, 20 (dvs. inkl. 1. og 2. tilføjelse)
Baggrund: RK s. 148n – 150m: Jesus af Nazareth, fortsat.
RK s. 158m – 160m: Frelsesmyten: Jesu død og opstandelse

12. DE FØRSTE MENIGHEDER
Tekst: Apostlenes Gerninger 9, 1-22 : Paulus’ omvendelse
Baggrund: RK s. 150m – 152m: Efter opstandelsen – grundlæggelsen af den kristne kirke. Frigørelsen fra jødedommen
RK s. 22-23: Overgangsriter

13. KRISTENDOMMENS UDVIKLING
Tekst: Luther: Et opgør med gerningsretfærdigheden. (Religionerne. s. 242-244)
Baggrund: RK s. 152m – 155ø: Kristendommens udbredelse og hovedretninger.
http://www.kristendom.dk/artikel/266884:Troens-hovedpersoner--Martin-Luther--1483-1546
5 skarpe om Luther DR.DK.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 ISLAM

ISLAM                 
MATERIALE
RK : Religion og Kultur – en grundbog.  Esben Andreasen m. fl. 3. udg. Systime 2010
ISLAM: Islam - klassiske og nutidige kilder. Merete Munk og Cilla Transø, Pantheon 1995.
KOPI: Diverse supplerende kopier.
I klassen: Koranen i Einar Bergs norsk-arabiske udgave, Universitetsforlaget, Oslo 1989.
FILM: Hajj: Pilgrimsrejse til Mekka (BBC: Journey of a Lifetime, 2003)
Cairobilleder MV 2007


1. INTRODUKTION, BAGGRUND OG HISTORIE
RK s. 173 - 176m: Den moderne verdens udfordringer. Levende islam. Islam som religion.

Tekst: KOPI    Kaldelsen, Ibn Hisham, in Jan Hjärpe, Islam - lære og
livsmønster, Gyldendal 1979, s 35-37.

2. KORANEN OG HADITH
Baggrund: RK s. 176m -178m Islam som religion, fortsat
Tekst: ISLAM s.18: sura 97,1-5
sura 4,135
ISLAM s.19: sura 56, 76-79
Hadith Bukhari: Koranens fortrin.
ISLAM s. 21: Hadith og Isnad.

KOPI En ortodoks ser på Koranen, Ahmad A. Galwash, tekst 25  in Islam - tekster og stemmer fra den muslimske verden, Gyldendal 1980, s. 55.

3. MUHAMMED SOM PROFETERNES SEGL
Baggrund: RK s. 182 -183 m Iman (troen)
Tekst: ISLAM s. 84: sura 2,22 + 71 om Muhammed
sura 61,6 om Muhammed
ISLAM s. 85: Hadith Mishkat: Om profetens egenskaber.
ISLAM s. 70: sura 3,60 om Abraham
ISLAM s. 78: sura 4,169 om Jesus
ISLAM s. 80-81: sura 4,154-157 om Jesus
ISLAM s. 79-80: sura 19,16-37 om Maria og Jesus

4. RELIGIØS PRAKSIS: DE FEM SØJLER
Baggrund: HO: Centrale ritualer s. 160- 166

1. TROSBEKENDELSEN
Tekst: ISLAM s. 25: sura 112,1-4
sura 33,40
ISLAM s. 26: sura 2,256
sura 87, 1-19
2. BØNNEN
Tekst: ISLAM s. 27: sura 1,1-6
ISLAM s. 27-28 sura 2, 1-172 (uddrag)
ISLAM s. 28: sura 5,8-9
ISLAM s. 30m: Hadith Bukhari/Bara bin Azib
Hadith Bukhari/ Abu Huraira
3. ALMISSEN
Tekst: ISLAM s. 31: sura 2,40-264 (uddrag) Hadith Bukhari / Abu Said
Hadith Bukhari / Abu Huraira  x 3
4. FASTEN.
Tekst: ISLAM s. 33: sura 2, 179-183
ISLAM s. 34: Hadith Bukhari / Abu Huraira
5. PILGRIMSFÆRDEN
Tekst: ISLAM s. 32: sura 2,119-194 (uddrag)
sura 3, 90-93
ISLAM s. 33: Hadith Bukhari x 2

- særligt PILGRIMSFÆRDEN
Baggrund: HO. s. 167-169 "Den femte søjle - pilgrimsfærden, hajj"
For muslimske pilgrimme er hajj også et overgangsritual. Jannie Le Moigne. Religion.dk 24.9.2015
Axis mundi - verdens midte er mange steder. Anna Mogensen. religion.dk 25.4.2007
Film: BBC dokumentar (2001 )"Hajj - The Journey of a Lifetime". (60 min.) CFU

5. DOGMATIK, SHARIA OG SPISEREGLER
Baggrund: RK s. 187n -190n Islamisk dogmatik og teologi. Islamisk ret .

Tekst: KOPI Sharia-retten og Islamisk lov, in Jan Hjärpe, Islam - en
verden i bevægelse, MS, 1989, s. 72-74.

ISLAM s. 92ø sura 2, 163-168 om spise
ISLAM s. 93n sura 2, 216 om drikke
sura 5,92
ISLAM s.  94ø sura 16,68-69
ISLAM s.  94m Hadith Muslim / Shaddad bin Aus om slagtning

6. TØRKLÆDE- OG KØNSROLLEDEBAT
Fra Jens Forman, Islam og muslimerne:
Baggrund:  s. 49-51 om hijab og tørklædet i den muslimske verden + intro-teksten øverst s. 124.
Tekst: Tekst 23 s. 124 -125m: Koranen og Hadith om tørklædet
(sura 24,30-31 og  sura 33,32-33 + v. 53 + v. 59 samt 3 Hadither: Hadith Bukari: Abu Dawud + Tirmidhi: Mishkat al-Masabih + Tirmidhi: Abu Dawud og Ibn Majah - Mishkat al -Masabih)

Tekst 24 s.125-126: Tørklædet er malplaceret i Danmark. Aminah Tønnsen 2005
Tekst 25 s. 127-128: Uden tørklædet er Helvede nær. Sheik Raed Hlayhel, februar 2005

Jens Forman: Positioner (idealtyper) – Islam, Kilde: Jens Forman, Islam og muslimerne (s. 59-70)

Perspektiv: Missionsmøde ved Fyrbakken på Skagen, maleri af Anna Ancher, 1903.
kan findes på  www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/268556) og på
http://www.religionsmoede.dk/images/religionsmoede/filer/undervisning/toerklaede-tro-tolkning.pdf

Tekst: ISLAM s. 102 sura 58
Hadith Ibn-Maja
sura 24, 3-5  (+ 30-32, rep.)

Tekst: ISLAM s. 101 sura 2,183 + 222
Hadith Ibn Hanbal
sura 4, 8 + 12 + 38

7. ISLAMS FORGRENINGER OG UDBREDELSE
Baggrund: RK s.178m -181 Sunni og shia. Sufisme. Islam som kultur og civilisation + 26-27: Mystik

8. ISLAM OG POLITIK - ISLAMISME
Baggrund: RK: s. 174-175m: Levende islam +  s. 191-192: Islam og politisk ideologi
Islamisme og salafisme. Skovgaard-Petersen, J. (22.01.2009). JP.dk
Skovgaard-Petersen, J. (2016). Moderne islam - Muslimer i Cairo. Gyldendal. S. 150-151.
Tekst:  Jo mere I hader os, jo stærkere er vores tro, interview med Omar Bakri Muhammed, tekst 30 in Allan Poulsen, Islamdebat, Systime 2008, s. 105-107.
Tekst: Homoseksuel imam: Islam er ikke en lov, men en spirituel idé. Britta Søndergaard. Kristeligt Dagblad 14.1.2016


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 BUDDHISMEN

BUDDHISME     
MATERIALE:
RK: Religion og kultur – en grundbog. Red. Esben Andreasen. 3.udg. Systime 2010.
Bay: Fremmede religioner i nutiden. Sv.Aage Bay. Gyldendal 1977.
Bruun: Buddhismen - tanker og livsformer. Jens Bruun, Christian Lindtner og Peter Boile Nielsen. Gyldendal 1982.
Højholt: Buddhas lære - og den tibetanske buddhisme. Lene Højholt. Munksgaard  1993.
Film: Uddrag af Lille Buddha. Bertolucci 1993.

1. HINDUISTISKE FORUDSÆTNINGER
Baggrund: Bay s. 38-43 n: Hinduismen.  Baggrunden. Upanishadernes mystik.
Tekst: Bay s. 137: Livspessimisme.
Bay s. 138: Karma.
Bay s. 138-139: Samsara.

2. BUDDHAS LIV
1.del
Baggrund: RK s. 59-61m: Buddhismen. Buddha.
Tekst: Bay s. 168-172 m: Buddha-legenden: Fødsel og barndom.
Perspektiv: Højholt s. 16-19 ø: Om Buddha-legenden. Dronning Mayas drøm.
2.del
Baggrund: RK s. 61m-62ø Buddha (fortsat)
Tekst: Bay s. 172 m- 176: Buddha-legenden. Ungdom og oplysning.
Perspektiv: Højholt s. 19-21: Buddhas vej til oplysning.

3. BUDDHAS LÆRE
Baggrund: RK s. 68-70 Læren (Dharma)
Tekst:
Bay s. 177-178: Benarestalen.
Bay s. 181-182: Buddhas Ildprædiken.
Bay s. 188-189: De tre tilflugter.
Billede: RK s. 66: Livshjulet. Se også http://www.buddhanet.net/wheel2.htm

4. UDBREDELSE OG HOVEDRETNINGER
Baggrund: RK s. 62-63: Udbredelse.
RK s. 67-68ø: Fra skemaet over Theravada, Mahayana og Vajrayana.
Højholt s. 79: Levende bodhisattvaer.
Tekst: Bruun s.101: Bodhisattvaens medfølelse.
Højholt s. 80: Bodhisattvaens eksempel og kollektiv frelse.

5. DET RELIGIØSE SAMFUND
Baggrund: RK s. 70-76 Det religiøse samfund (Sangha)
Tekst: Thich Nhat Hanh: Meditationsøvelser 1, 2, 3 og 8. (Kopi fra Bruun s. 67 f.)  

6. JAPANSK BUDDHISME
Baggrund: Buddhisme i Japan - Grundbogen til Religion C s. 164-165.pdf
Tekst: Japan  s. 116-119: Hverdag i zen-templet. Poul Erik Pilmann.
Japan  s. 115-116: Nogle zen-historier.Om at udgive de hellige sutra tekster.pdf
Japan s. 121: 10 Haiku-digte.

Haiku-digte - hvad er det.docx


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 REPETITION / ETIK / AKTUELT

REPETITION / ETIK / AKTUELT

Et afsluttende forløb, som knytter an til introduktionsforløbet BRILLEKURSUS i starten af skoleåret, i det coronaperspektiv som er vores aktuelle briller.

BAGGRUND:
Esben Andreasen , Hanne Følner m.fl.: Religion og kultur - en grundbog, 3. udgave, Systime 2005-2010:
side 255-257 om  Løgstrups interdependensetik.
side 260 om Nytteetik, Pligtetik og Interdependensetik.

TEKSTER:

Corona-restriktioner set i et løgstrupsk perspektiv.
Bas Kanthavanam. KD 27.3.2020

Lad os skabe en fælles fortælling, hvor det at løfte ansvaret for hinanden er det naturlige
Mickey Gjerris. KD 6.4.2020

Coronavirus sætter verdens religioner under pres.
Jørn Borup. Forskerzonen. Videnskab.dk. 22.3.2020

Hjernekassen. DR P1. 6.5.2020. Vært Peter Lund Madsen. Gæst Jørn Borup (20 min) om Buddhisme.
Historisk og aktuelt, zen, theravada, corona.

Coronakrisen afspejler sig ikke i danskernes tro.
Else Marie Nygaard og Thilde Thordal Andersen. KD 24.4.2020

Fadervor - mens man vasker hænder.
KD 16.3.2020

Opsamling generelt:
Esben Andreasen , Hanne Følner m.fl.: Religion og kultur:
side 31-37 Oversigt over verdens religioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer