Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Troels Birch
Hold 2019 id/e (3e id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Træningsprojektet: kickboksning
Titel 2 Performance; Musik og Bevægelse
Titel 3 Softball

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Træningsprojektet: kickboksning

Indhold og fokus - træningsprojektet: kickboksning og løb

I forløbet løbes der først i alle lektioner, og derefter kickboksning. Der fokuseres primært på intervaltræning i løb, ligesom kickboksning .

At have en korrekt udgangsposition og derfra kunne slå, sparke og undvige, og hele tiden at vende tilbage til udgangspositionen. At kunne demonstrere slag, spark og undvigelser enkeltvis med et tydeligt fokus på korrekt teknik (se kernestof). At kunne vise serier med slag, spark og undvigelser hvor fokus i højere grad er på flow, og i lidt mindre grad på den helt korrekte teknik.

Praktisk indhold:
Slag (inkl. fokuspunkter):  

Centralbevægelse: Evne til at bruge centralbevægelsen til udvikling af kraft i kryds, hook og uppercut.

Slag (inkl. fokuspunkter):

Kryds: bagerste arm (den stærke), fuld udstrækning, håndryg opad, lige linje mellem skulder-arm-håndryg, eksplosiv udstrækning, hurtig tilbagetrækning (tilbage samme vej), krop bag slaget (bagerste bens hæl løftes fra gulvet).
Hook (med jab-arm): vægt og drejning på forreste fod, lige linje mellem skulder-arm-håndryg, 90o vinkel i albueleddet, håndryg opad, krop bag slaget, hurtig tilbagetrækning, fortsæt ikke slaget på den anden side af modstander
Uppercut: let sænkning af tyngdepunkt/mere bøjede knæ, bøjet slagarm (men spændt!), krop bag slaget/kompakt og tæt krop, korteste vej retur til udgangspositionen.

Undvigelser (inkl. fokuspunkter):
Rulning under modstanders slagarm: tæt/kompakt krop, ansigt og krop pegende fremad, cirkulær bevægelse set bagfra, ikke cirkulær bevægelse fra siden men derimod en sænkning/løftelse af tyngdepunktet, vægt på begge ben, parader oppe.
Yderside af modstanders slagarm ('slip'): en meget lille drejning og bøjning af overkroppen (skrå mavemuskler trækker sig sammen) så hoved og krop kommer på yderside af modstanders slagarm, vægt på forreste ben, parader oppe.


Spark (inkl. fokuspunkter):
Frontspark (begge ben): fuld udstrækning i modstanders mave, god balance (ikke bagvægt), træfpunkt med fodsålen, retur til udgangsposition hvis modstander ikke flytter sig – ellers et skridt fremad og finde udgangspositionen igen.  
Cirkelspark (bagerste ben): vægt og drejning på forreste fod, åben vinkel i hofteled/overkrop holder balance, udstrækning af knæled, træfpunkt med nederste del af skinnebenet, retur til udgangspositionen.  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Performance; Musik og Bevægelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Softball

Indhold og fokus:
Forløbet giver en introduktion til softballs basale teknisk og taktiske elementer (se nedenfor). Der undervises i starten af forløbet i isolerede færdigheder (kast, batting, og taktik), mens der i slutningen af forløbet spilles det færdige spil. Fokus er på at opnå en forståelse for spillet, mere end en fuldstændig tilegnelse af alle spillets facetter.

Tekniske elementer:  
Kast:
- Overhåndskast: forskudt benstilling, handske-arm pegende fremad, vandret linje mellem overarm/handskearm, bold-arm i L-vinkel, skridt fremefter/kropsrotation, håndledssvirp
- 'Side-arm's kast: bold tæt på kroppen/albue tilbage, vandret fremadførsel af først albue og dernæst bold, afsluttende svirp med håndleddet.

Batting:
- Udgangsposition (handskeside til slagretning) med korrekt fatning (handskehånd nederst; knoer på linje; berører ikke endeknop) og placering af bat (over kasteskulder; vinkelret på kroppen); underarme danner en A-form.
- Svinget rammer bolden i strike-zonen (vurdering af ball/strike); slaget føres igennem til hænder over modsatte skulder.
- Mulighed for bunting.

Taktiske elementer:
-Spillets grundlæggende regler
-Banens områder + betegnelser + opstilling
-Inde- og udeholdets mål: henholdvis at samle så mange points som muligt og at forhindre indeholdet i at få point/få 3 out så hurtigt så muligt
-Pitchers, catchers, shortstops base"passeres" og outfield'eres roller (udeholdet) og batteres, løberes roller (indeholdet)
-Balls, strikes, foul
-Tvunget løb, stjæle baser, homeruns, walks (indeholdet)
-Tvinge ud, gribe ud, røre ud (udeholdet)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer