Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Andreas Juul Ingvartsen
Hold 2019 id/y (3y id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Træningsprojekt og Kickboksning
Titel 2 Dans - performance

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Træningsprojekt og Kickboksning

Indhold og fokus - træningsprojektet: kickboksning og løb

I forløbet løbes der først i alle lektioner, og derefter kickboksning. Der fokuseres primært på intervaltræning i løb, ligesom kickboksning .

At have en korrekt udgangsposition og derfra kunne slå, sparke og undvige, og hele tiden at vende tilbage til udgangspositionen. At kunne demonstrere slag, spark og undvigelser enkeltvis med et tydeligt fokus på korrekt teknik. At kunne vise serier med slag, spark og undvigelser hvor fokus er på teknik.

Praktisk indhold:
Slag (inkl. fokuspunkter):  

Centralbevægelse: Evne til at bruge centralbevægelsen til udvikling af kraft i kryds, hook og uppercut.

Slag (inkl. fokuspunkter):

Kryds: bagerste arm (den stærke), fuld udstrækning, håndryg opad, lige linje mellem skulder-arm-håndryg, eksplosiv udstrækning, hurtig tilbagetrækning (tilbage samme vej), krop bag slaget (bagerste bens hæl løftes fra gulvet).
Hook (med jab-arm): vægt og drejning på forreste fod, lige linje mellem skulder-arm-håndryg, 90o vinkel i albueleddet, håndryg opad, krop bag slaget, hurtig tilbagetrækning, fortsæt ikke slaget på den anden side af modstander
Uppercut: let sænkning af tyngdepunkt/mere bøjede knæ, bøjet slagarm (men spændt!), krop bag slaget/kompakt og tæt krop, korteste vej retur til udgangspositionen.

Undvigelser (inkl. fokuspunkter):
Rulning under modstanders slagarm: tæt/kompakt krop, ansigt og krop pegende fremad, cirkulær bevægelse set bagfra, ikke cirkulær bevægelse fra siden men derimod en sænkning/løftelse af tyngdepunktet, vægt på begge ben, parader oppe.

Spark (inkl. fokuspunkter):
Frontspark (begge ben): fuld udstrækning i modstanders mave, god balance (ikke bagvægt), træfpunkt med fodsålen, retur til udgangsposition hvis modstander ikke flytter sig – ellers et skridt fremad og finde udgangspositionen igen.  
Cirkelspark (bagerste ben): vægt og drejning på forreste fod, åben vinkel i hofteled/overkrop holder balance, udstrækning af knæled, træfpunkt med nederste del af skinnebenet, retur til udgangspositionen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer