Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Mads Bønnelycke Ziebell
Hold 2019 3g Bi/1 (3g Bi/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 mikrobiologi
Titel 2 Energiomsætning og Diabetes
Titel 3 kredsløb, træning og muskler
Titel 4 Nervesystemet og rusmidler
Titel 5 Genetik og evolutionsbiologi
Titel 6 økologi og skoven

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 mikrobiologi

Vi starter med at arbejde med mikrobiologi. Det betyder at vi arbejder med bakterier, virus og svampe. Vi ser på deres opbygning, deres (sam)-liv og deres indflydelse på deres omgivelser. Desuden kobler vi det kort til evolutionstanken, og kigger på resultatet af mutationer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 kredsløb, træning og muskler

Vi arbejder med kroppen som "maskine". Dvs hvordan virker bevægeapparattet, hvilken fysiologi i hjerte-blodkredsløb, lunger og muskler ligger til grund for menneskets evne til at bevæge sig. Desuden arbejder vi med hvad der sker, når vi træner disse systemer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Nervesystemet og rusmidler

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Genetik og evolutionsbiologi

vi arbejder bl.a. med DNA, proteinsyntese, gener, nedarvning, genteknologiske metoder og hvilken betydning det har for vores forståelse af evolution. I forbindelse med evolution kigger vi på centrale begreber og mekanismer, variation, selektion, mutation og bruger  bl.a. dem som værktøj til at forstå fx artsdannelse og artsudvikling.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 økologi og skoven

Vi arbejder med kvælstof-kredsløb, fotosyntese, respiration, vækst, produktion og energi i et økosystem.
Vi kigger på de danske skove, og hvordan deres økologi ser ud. Herunder arbejder vi også med begreber som succesion og biodiversitet.Forsøg:
1)  Undersøgelse af biodiversitet i Bøllemosen ( Raunkjærs cirkel, "transsekt", kvalitativ beskrivelse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer