Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Nanna Koschmieder Jørgensen, Signe Mentzel Vie
Hold 2019 3g Bi/3 (3g Bi/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Celler og infektionsbiologi
Titel 2 Fysiologi
Titel 3 Nervesystemet
Titel 4 Enzymer
Titel 5 Arv og evolution
Titel 6 økologi og skoven

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 Nervesystemet

Vi arbejder med nervesystemets opbygning og funktion. Her under ser vi på nervecellers opbygning, signalering i nervesystemet, aktionspotentialet, samspil mellem nervesystemet og resten af kroppen, herunder hormonsystemet. Vi arbejder med rusmidlers biologi.

Forsøg: Øvelse hudreceptorer (to-punkts diskriminering)
              Dobbeltblind studie af koffein som stimulans
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Arv og evolution

Vi arbejder med genetik, molekylærbiologi og evolution. Vi kommer ind på gener,nedarvning, kromosomer, dominansforhold, genotype/fænotype, stamtavler og kønsbunden nedarvning. Vi skal også se på hvordan DNA er opbygget og kan aflæses ved hjælp af proteinsyntesen og på hvad mutationer er. Vi kommer ind på genteknologi. Vi ser på evolutionsbiologi, biologisk variation og naturlig selektion.

Forsøg: nedarvning 2 gener (majs)
Ekskursion: Zoologisk Museum, udstilling om evolution
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer