Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Fysik A
Lærer(e) Niels Christian Jensen
Hold 2019 3g FY (3g FY/A)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 bevægelse og newtons love
Titel 2 elektriske og magnetiske felter
Titel 3 medicinsk fysik
Titel 4 diverse øvelser
Titel 5 repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 bevægelse og newtons love

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
afl.1 10-09-2019
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer