Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Ulla Andersen
Hold 2019 3g eø/4 (3g eø/4)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 1. Iværksætteri
Titel 2 2. Marketing
Titel 3 3. Regnskab
Titel 4 4. Strategi
Titel 5 5. Organisation og Ledelse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)